Genel

BASINA VE KAMUOYUNA,

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi olarak 12. Dönem Genel Kurulumuz sonrası Şube Yürütme Kurulunun görev dağılımı neticesinde;
Şube Başkanı : İnal AKOĞLU
Şube Sekreteri : Mehmet Veysi AY
Tis ve Hukuk Sekreteri: İpek ÇAPAZ KARTAL
Örgütlenme Sekreteri: Sinan DANACI
Kadın Sekreteri: Ayşe KOÇ AKTAŞ
Eğitim Sekreteri: Deniz KAYA
Mali Sekreter: Ayşe SEÇKİN oldu.
Denetleme Kurulu; Melike Özlem DURAN, Nazlı UYLAS GÖK ve Hasan Basri GÜNDÜZ’ den
Disiplin Kurulu ise; Burcu SAKA, Abdulmenaf ALKAN ve Remziye SAKİN İLHAN’ dan oluştu.
Yürütme Kurulu adına 11. Dönemde emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde görev ve sorumluluk alan, bu görev ve sorumluluğunu başarı ile yerine getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Eğitim Sen, geçmişi mücadelelerle dolu, kamu emekçileri tarihinin emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin mihenk taşıdır. Fiili ve meşru mücadelenin adı olan Eğitim Sen’ in Şube Yürütme Kuruluna seçilmiş olmanın gururunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz.
İçinde bulunduğumuz dönem demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı, ekonomik krizin her geçen gün daha da arttığı, en küçük hak arama mücadelesinin bile engellendiği bir dönemdir.
İşyeri eksenli çalışmalarımızı sürekli kılarak, eğitim emekçilerinin; talep, öneri ve eleştirileri çerçevesinde faaliyet ve etkinliklerimizi, emek ve demokrasi mücadelesi ile birleştirerek yolumuza devam edeceğiz.
Kurulduğu günden beri Eğitim Sen’ in meşruluğunu ve var oluş ilkelerini savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Ülkenin çağdaş ve aydınlık yüzü olma kararlılığımızı sürdüreceğiz.
Omuzlarımızdaki sorumluluk bilinci ile başta üyelerimiz olmak üzere Çanakkale ilinde emek ve demokrasi mücadelesi veren kurum ve kuruluşları selamlıyor,
Tüm eğitim emekçilerini;
Birleşerek Değiştirmeye, Mücadele Ederek Kazanmaya Çağırıyoruz.
YAŞASIN EĞİTİM SEN
YAŞASIN KESK
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
Çanakkale Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu