Yürütme Kurulumuz

Yasin HACIMUSALAR

Şube Başkanı

Zekine BAYRAM

Şube Sekreteri

Mine MUTLUAY

Mali Sekreter

Muharrem TATLIELMA

Örgütlenme Sekreteri

Selahattin DÜZGÜN

Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri

Dilek URAL

Kadın Sekreteri

Cemal İLGÜN

Özlük Hukuk ve TİS Sekr.

Güncel