Yürütme Kurulumuz

İnal AKOĞLU

Şube Başkanı

Ayşe SEÇKİN

Mali Sekreter

Mehmet Veysi AY

Şube Sekreteri

Sinan DANACI

Örgütlenme Sekreteri

İpek ÇAPAZ KARTAL

Özlük Hukuk Sekreteri

Ayşe KOÇ AKTAŞ

Kadın Sekreteri

Deniz KAYA

Eğitim Sekreteri

Güncel