Genel

LAİK EĞİTİM, LAİK YAŞAM VE EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ!

 

 • Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) adlı protokol ile eğitim sistemini iktidarın siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeyi hedefliyor.
 • ÇEDES ile öğretmenlik eğitimi bulunmayan kişiler ‘manevi danışman’ adıyla okullarda görevlendirilecek.
 • ÇEDES ile İzmir’de 842 okulda eğitim alanında ‘manevi danışman’ ve çeşitli din görevlileri için dini telkin ve dinsel etkinlik alanı oluşturuldu.
 • ÇEDES ile vaiz, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinin, ilahiyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görev yapmalarının önü açılırken, öğrenciler okul içinde yeni din görevlileri ile karşılaşacaklar.
 • ÇEDES ile öğrencilerin okul dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında da manevi danışmanlarla buluşmaları ve ‘değerler eğitimi’ çalışmalarına katılmaları sağlanacak.
 • ÇEDES ile tarikat ve cemaatlere öğrenciler devşirilecek.

 

Laik Eğitimi ve Laik Yaşamı Hedef Alan, Yurttaşlarımız Arasında İnanç Ayrımı Yapan Uygulamaları Kabul Etmemiz ya da Onaylamamız Mümkün Değildir

 

 • Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olmadığı gibi demokratik de olmaz. Laik olmayan bir eğitim sistemi demokrasiye hizmet etmeyerek bireylerin inançlarını özgürce yaşamasını engeller.
 • Laik olmayan bir eğitim sisteminde çocuklar itaat etmek üzere yetiştirilir. Bu çocuklar gelecekte ekonomik ve demokratik haklarını savunamazlar.
 • Gerçek anlamda laik bir eğitim ancak demokrasinin, eşit yurttaşlık bilincinin, toplumun hak ve özgürlükler alanının genişlemesi ile mümkündür.
 • Gerçek anlamda ‘eşit yurttaşlık’ ilkesinin hayat bulması, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olmasına, günlük yaşamın her alanında okulda, iş yerinde, üniversitede, sokakta, farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına bağlıdır.

 

 • Devletin Bütün İnançlara Eşit Mesafede ve Tarafsız Olması Yönündeki Taleplerimizde Israrcı Olduğumuzu Göstermek İçin 16 Eylül İzmir Mitinginde Buluşuyoruz!

 

 • Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi egemen ideolojiye teslim edilmesine seyirci kalmayacağız.
 • Öğrencilerimizin bu projeye dâhil edilmemesi için veliler olarak okullara dilekçe vereceğiz.
 • ÇEDES ve benzeri proje ve protokollerin durdurulması ve iptali için yurt genelinde imza kampanyası başlatacağız.
 • Eğitimin gerçek anlamda cinsiyet eşitliğini esas alan, demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin eşit ve parasız eğitim almasının sağlanabilmesi için tüm halkımızı çocuklarının ve ülkenin geleceğinden endişe eden bütün velileri, eğitim ve bilim emekçilerini,

 

16 Eylül’de yapılacak olan “Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi”ne katılmaya ve geleceğimize birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz!

                                                              

                                                                Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı Saat:16.00

                                                            

                                                                                             Miting Yeri:  Gündoğdu Meydanı Saat:17.00

 

 

EĞİTİM-SEN ÇANAKKALE ŞUBE YÜRÜTME KURULU