Genel

16 Eylül’de İzmir’de Yapılacak Olan ‘Laik Eğitim Laik Yaşam Eşit Yurttaşlık Mitingine’ Çağrı

 

Eğitimin bütün kademelerinde niteliği yükseltmek için, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için somut adımlar atılması gerektiği açıktır. Ancak siyasi iktidar, bugüne kadar yaptığı gibi, din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda “tek din, tek mezhep” yaklaşımıyla hareket ederek okullarda öğrencilere dini değerleri aktarmayı kendisine görev edinmiştir. ÇEDES projesi, iktidarın eğitim sistemini siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefinin son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

ÇEDES projesi ile İzmir’de 842 okulda ‘manevi danışman’ ve çeşitli din görevlileri için dini telkin ve dinsel etkinlik alanı oluşturulmuştur. Protokol, bir süre içermediği gibi ÇEDES uygulamalarının kısa bir süre sonra tüm illere yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

ÇEDES ile vaiz, imam ve Kur’an kursu öğreticilerinin, ilahiyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görev yapmalarının önü açılmaktadır. ÇEDES protokolü ile öğrenciler okulun içinde yeni din görevlileri ile karşılaşacaktır. Manevi danışmanlarla öğrencilerin okul dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında buluşmaları sağlanacaktır. ÇEDES projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına, tarikat ve cemaatlere öğrencileri devşiren bir işlev görmüş olacaktır.

Laiklik ilkesi, çoğul bir toplumda farklı inanç, farklı mezhep, farklı kimlik, farklı cinsiyet vb tüm farklılıkların özgürlükleri için vazgeçilmezdir. Laik eğitimi ve laik yaşamı savunmak, hem farklı inançlara sahip olanların hem de inanmayanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için son derece önemlidir. Ancak Türkiye’de ciddi bir mücadele alanı olarak laiklik, siyasal alanda unutturulmaya ve görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Siyasal iktidar, laikliği ve laik yaşamı doğrudan hedef almaktadır.

Laiklik konusundaki duyarlılığımızı, laik eğitim ve laik yaşam düşümüzü kamuoyu ile paylaşmak ve siyasal iktidarın ÇEDES projesini iptal etmesi için 16 Eylül 2023’te yakın kentlerin de katılımıyla İzmir’de bölgesel bir miting yapacağız. Bölgesel İzmir mitingimizi, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen), Alevi kurumlarının, veli derneklerinin, çok sayıda demokratik kitle örgütünün öncülüğünde, destekleyici yüzü aşkın kurumun, kadın örgütlerinin desteği ile gerçekleştireceğiz.

Siyasi iktidarın yıllardır savunduğumuz taleplerimizi yok sayan dayatmacı anlayışına karşı en güçlü ve etkili yanıtı vermek için, iktidarın baskılarına, ayrımcı uygulamalarına maruz kalanları, kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe edenleri, bütün emek ve demokrasi güçlerini, 16 Eylül 2023’te yapacağımız İzmir mitingine talepleriyle katılmaya ve güç vermeye davet ediyoruz.

Laiklikten, demokrasiden, özgürlüklerden ve eşit yurttaşlıktan yana olan tüm kurumları Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingine güçlü biçimde katılmaya davet ediyoruz. Tüm kadınların ve gençlerin, eğitim ve bilim emekçilerinin, laiklik konusunda duyarlı tüm yurttaşlarımızın, velilerin katılımını bekliyoruz. Laiklik yaşamsaldır, laiklik savunulmalıdır.

 

Sinan MUŞLU

Eğitim-Sen MYK Üyesi

Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri