Genel

Uyarıyoruz! Ağır İhmal Yaşam Hakkını Engeller!

Kamusal eğitim hizmeti verilirken öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri, okul dışı etkinliklere sağlıklı ve güvenli biçimde ulaşmaları, etkinliklerin yasal düzenlemelere uygun biçimde öğrencileri ve öğretmenleri geliştirecek ve güçlendirecek biçimde planlanmaları güvence altına alınmalıdır.

Sendikamıza, özellikle depremin olduğu illerde çocukların eğitim hakkının karşılanmadığına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra çocukların yaşam hakkının bile ihlal edildiğine ilişkin bilgiler gelmektedir. Öğrenciler, bir yandan taşımalı eğitimde bir yandan da okulun dışında gerçekleşen etkinliklere götürülürken ölümle sonuçlanabilecek vahim olaylarla karşı karşıya kalmaktadır.

Gebze’de İl Spor Müdürlüğü, 28 ilkokul öğrencisi ve 6’sı veli olmak üzere 7 yetişkinden oluşan 35 kişiyi Çayırova Belediyesi’nden aldığı 27 kişilik bir araca bindirerek/doldurarak satranç turnuvasına götürmüştür. Arabadan çıkan benzin kokusuna rağmen aracın terk edilmesine izin verilmemiş, ancak 5 dakika sonra araç yanmaya başlamış ve ardından gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bu olay, ağır ihmaller yüzünden onlarca kişinin yaşamını kaybettiği ve ağır biçimde yaralandığı bir felakete de dönüşebilirdi.

Öğrenciler için temiz, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamını hazırlamaktan sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul dışı etkinliklere, 25 Ekim 2017 tarihinde çıkardığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde sıralanan ölçütlere uymayan servis araçları ile taşınmasına izin vermemelidir.

Belediyelerde kolayca yanabilecek toplu taşıma araçlarının neden tutulduğu, bakımlarının neden yapılmadığı ayrı bir sorundur. Ancak öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim amacıyla bir yerden diğerine götürülürken Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde nitelikleri tanımlanan araçlarla taşınmaları son derece önemlidir.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere okul yönetimlerini, öğretmenleri ve velileri uyarıyor, eğitim sürecindeki ihmallerin telafisi imkânsız sonuçlara yol açmasının özenli ve dikkatli çalışmalarla önlenebileceğini ifade ediyoruz. Eğitim Sen bu sürecin takipçisi olmaya devam edecektir.