Genel

KRİZ KAOSA DÖNÜŞTÜ

Saray/AKP iktidarının tekçi, muhafazakâr, sermaye yanlısı politikaları ülkeyi uçurumun kenarına getirdi.

Kaçınılmaz olarak siyasi ve ekonomik kriz içe içe derinleşerek ve birbirini besleyerek büyüyor.

Kriz, kaosa dönüşmüş durumda. Yaşanan sadece bir döviz kuru fırtınası değil aynı zamanda yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin derinleşmesi, geleceğimizin ipotek altına alınmasıdır.

Ülkeyi yönetenler Türk Lirasının değer kaybetmesi ile övünüp buna “kurtuluş savaşı” diyorlar.

Oysa paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor.

Tüm bunlar yaşanırken hiçbir şey olmamış gibi Mecliste 2022 bütçesi halktan kaçırılarak hızla geçirilmek isteniyor.

Toplumsal kesimlerin genelinde biriken öfke ve karamsar ruh halinin direniş ve mücadeleyle aşılmaması halinde daha kötü günlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükü altında karakışa girerken geçinebilmek için ülkeyi yönetenleri önlemler almaya çağırıyoruz.

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, kamu hizmetlerine bütçeden ayrılan payın artırılmasını,

Mali kayıplarımızın; gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel alınarak telafi edilmesini,

Omuzlarımıza yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını,

Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını,

Her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını,

Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını

Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanmasını, İSTİYORUZ

 

Yasin HACIMUSALAR

KESK Dönem Sözcüsü

Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı