Basın AçıklamalarıKadın

Kadınlar Olarak Düşüncede ve Eylemde Daha Çok Yer Kaplayacağız!

Eşitlik ve özgürlük mücadeleleri, bir kadın kuşağından diğerine aktarılır; yani mücadeleler yaşayan organizmalar olan bedenlerle sınırlı değildir. 8 Mart, 164 yıl önce New York’ta dokuma işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları ve eşitlik için bin yıllardır dalga dalga büyüyen kadın direnişini somutlaştırdığı, bu uğurda can verdiği isyanın günüdür. Bugün kadın dokuma işçilerinin onurlu mücadelesini yüreğimizde hissediyor, onların insanlık onuru, ekmek ve özgürlük mücadelesine kendi kuşağımızın deneyimlerini katıyoruz.

Kadın emeğinin sömürüsüne, kadınlara yönelik şiddete, tacize, tecavüze, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, ırkçılığa ve kadınları yok sayan politikalara karşı özgün, yeni ve yaratıcı direnişlerimizi birbiriyle buluşturuyoruz.

İşte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde örgütleniyor, evlerde özgürleşiyor, yaşamın her alanını özgürleştiriyoruz. Emeklerimizi buluşturuyor, “bedenlerimiz bizimdir!” diye haykırıyoruz en gür sesimizle!

Bugün dünyanın dört bir yanından, her dilden ve her renkten kadınlar olarak kadınlara yönelik sömürü, baskı ve tahakküme karşı isyanı büyütüyoruz. Umudumuzu, heyecanımızı, öfkemizi, neşemizi, özlemlerimizi, kahkahalarımızı katıyoruz birbirine.

Okullarda güvencesizliğe, esnek çalıştırmaya, siyasal islamcı kadrolaşmalara, dinci vakıf ve derneklerle yapılan protokollere, mülakatlarla kadınların yönetim konumlarına ulaşmalarını engellemeye, okullarda kadın varoluşunu azaltmaya ve kadınları güçsüzleştirmeye yönelik uygulamalara karşı direniyoruz!

Okullarda, sendikamızda, etkin bir öğrenme yolculuğunun olduğu her alanda, kız çocuklarının ve kadın öğretmenlerin, LGBTİ+ bireylerin onurlu bir yaşam hakkı; nitelikli, bilimsel, kamusal, laik, parasız, anadilinde ve demokratik bir eğitim hakkı ve insanca koşullarda yüz yüze güvenceli çalışma hakkı için mücadelemizi hep birlikte büyütüyoruz.

Dayanışmayla güçleniyor, eşit ve özgür ve sonsuzca farklanmaya açık bir dünya düşünü örgütlüyoruz. İsyanlarımız ses oluyor tüm dünyaya! Kadınlar olarak hem düşüncede hem de eylemde, bilimde, sanatta, siyasette daha çok yer kaplıyoruz, inatla, umutla, dirençle…

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun.