Genel

“Geçinemiyoruz! İnsanca Yaşam, Emekten ve Halktan Yana Bütçe İçin 19 Aralık 2021 Pazar günü İstanbul’da düzenleyeceğimiz mitinglerde buluşalım.

“Geçinemiyoruz! İnsanca Yaşam, Emekten ve Halktan Yana Bütçe İçin

19 Aralık 2021 Pazar günü İstanbul’da düzenleyeceğimiz mitinglerde buluşalım.

1-Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, kamu hizmetlerine bütçeden ayrılan payın artırılmasını,

2- Mali kayıplarımızın; gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel alınarak telafi edilmesini,

3- Omuzlarımıza yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını,

4 -Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını,

5 -Her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını,

6 -Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını

7 -Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanmasını, İSTİYORUZ.

 

Kamu emekçilerine, işçilere, işsizlere, güvencesiz çalışanlara, kadınlara, emeklilere, esnaflara, gençlere, “geçinemiyoruz” diyen tüm kesimlere sesleniyoruz.

19 Aralık 2021 Pazar günü İstanbul da düzenleyeceğimiz mitingde buluşalım.

Emeğin, halkın kürsüsünü birlikte kuralım. Bize reva görülen kara kışı baharına çevirmek için, İşsizliğe, yoksulluğa hayır! Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz! Demek için sesimizi, gücümüzü birleştirelim. Biz, bu ülkenin emekçilerinin hak ettikleri, özlemini yaşadıkları bir ülkeye ve dünyaya kavuşacaklarına olan inancımızı hep koruduk. Bugün de yürekten inanıyoruz ki: Er ya da geç: Emek kazanacak, İnsanca Yaşam Mücadelemiz kazanacak. Demokrasi kazanacak, Barış ve kardeşlik kazanacak, İnsanca Bir Yaşam Mücadelesi Kazanacak, Biz Kazanacağız! Yaşasın Emek Ve Demokrasi Mücadelemiz!

Yasin HACIMUSALAR

Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı

KESK Şubeler Platformu  Dönem Sözcüsü