Hukuk

Başvurumuz Sonuç Verdi, YÖK Hatadan Döndü!

23.09.2016 tarihli ve 1335 sayılı yazımızla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, 33/ a kapsamında istihdam edilen ve doktor unvanı almış araştırma görevlilerinin üniversiteleri tarafından 50/d kadrosuna geçirilmesinin hukuksuz olduğu, bu nedenle bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğini belirten bir başvurumuz olmuştu.

 

Bitlis Eren ve İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan somut örnekleri YÖK’e taşımamızın ardından Kocaeli Üniversitesi yönetimi de bu hukuksuzlukta ısrarcı olmuş ve doktor unvanı almış ÖYP’li araştırma görevlilerinin kadrosunu 50/d’ye geçirerek işlerine son vermiştir.

YÖK’e yazdığımız yazıda ise yaşanan bu durumu şu şekilde özetlemiş ve hukuka uygun hareket edilmesini talep etmiştik:

“KHK’nın ilgili 49. Maddesi, ÖYP kapsamında lisansüstü öğrenimini tamamlayan ve doktor ünvanını aldıktan sonra 33/a maddesine göre ataması yapılmış olanları kapsamamakta, bu yönde herhangi bir ifade içermemektedir. Aksi halde 2547 sayılı yasanın 33/a kapsamına göre istihdam edilen tüm araştırma görevlilerinin 50/d’ye geçirilmesi gibi bir sonuç çıkacaktır.

Nitekim, ÖYP kapsamında doktorasını tamamlayan ve 33/a kapsamında kadrosunun bulunduğu üniversitede göreve başlayan araştırma görevlilerine ÖYP bütçesi kullanım hakkı gibi ÖYP’nin sağladığı temel haklar da kullandırılmamaktadır. Bu uygulamanın gerekçesi olarak da ilgili araştırma görevlilerinin artık ÖYP’li değil, 33/a’ya göre istihdam edilen araştırma görevlileri olmalarıdır. Bu kişilerin zorunlu hizmet yükümlülükleri ise imzalamış oldukları sözleşmelerden kaynaklanmaktadır.

Hal böyleyken üniversite yönetimlerinin söz konusu hukuksuz uygulamayı sürdürmeleri, binlerce doktor unvanı almış ve 33/a kapsamında görev yapan araştırma görevlilerini ciddi hukuksuzluklarla karşı karşıya bırakacaktır. Bu uygulama kamu yararına ve statüne hukukuna açıkça aykırıdır. Bu nedenle, zaten hukuksuzluğu ortada olan KHK düzenlemesinin, bir de üniversite yönetimlerince bu biçimde yürütülmesi kabul edilemezdir. Unutulmamalıdır ki idarenin her türlü eylem ve işlemi hukuka uygun olmak zorundadır.”

YÖK ise yayınladığı karar ile uyarımızı dikkate almış ve doktor unvanı almış ÖYP’li araştırma görevlilerinin artık ÖYP kapsamından çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle 33/a kadrosundan 50/d’ye geçirme işleminin “01.09.2016 tarihinden önce doktora eğitimlerini başarı ile tamamlamak suretiyle artık öğrenci statüsünde olmayanlar açısından uygulanamayacağı” kararını vermiştir.

Eğitim Sen olarak, YÖK’ün bu kararının haksız ve hukuksuz biçimde işten atılan üyelerimiz başta olmak üzere doktor unvanı almış ve işten atılma baskısı altında kalmış araştırma görevlilerini rahatlatan, oldukça önemli bir karar olduğunu belirtmek isteriz.  Ancak hali hazırda yaşanmış olan hukuksuzluğu hızla giderecek ve bu şekilde işten atılanların görevlerine iadelerini sağlayacak bir düzenlemenin de yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sendikamız, başta üyelerimiz olmak üzere tüm eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını korumaktaki kararlılığından bir an olsun vazgeçmeyecektir.

Sosyal medya sendikacılığı yapanlar tarafından kazanımlarımızın hiçbir somut belgeye dayanmaksızın, sanki kendi kazanımlarıymış gibi sunulmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

YÖK’e yazdığımız yazıyı görmek için tıklayınız.