Hukuk

MEB’in 29 Aralık Soruşturması Çöktü!

Eğitim Sen’in 29 Aralık 2015 tarihinde aldığı bir günlük iş bırakma kararı uyarınca eyleme katılan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube üyesi Matematik öğretmenine Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen 1/30 Oranında Maaş Kesim cezası, İstanbul 2.İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İdare Mahkemesi: “Ceza verilemez!”

 

Sendikal eyleme katılan öğretmene verilen cezayı mahkemeye taşıyan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube, açtığı davayı kazanarak üyesine verilen cezayı iptal ettirdi.

Mahkeme, 2016/2594 sayılı kararında Anayasanın 90. Maddesindeki “usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” ifadesine atıfta bulunup, AİHS uyarınca herkesin toplantılar yapmak, dernek kurmak, çıkarlarını korumak üzere sendikalar kurmak, sendikalar katılmak hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi söz konusu kararda “davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir veya iki gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü” gerektiğini belirterek, verilen cezayı iptal etti.

Eğitim Sen: “Sendikal faaliyeti engellemek suçtur”

MEB, 29 Aralık eylemini bahane ederek Türkiye çapında on binlerce Eğitim Sen üyesi hakkında soruşturma başlatmış ve bu kapsamda çeşitli disiplin cezaları verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün “Sendikal eylemlere ceza verilemeyeceğine ilişkin daha önce de verilmiş bir çok mahkeme kararı var. Bunca yargı kararına karşın 29 Aralık eylemine yönelik MEB tarafından başlatılan soruşturmanın hukuk dışı olduğunu başından beri söylüyoruz. Mahkeme kararlarına göre sendikal faaliyet sayılanı bu eylemlere ceza verilmesi, sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir ki bu da TCK hükümlerine göre suçtur. Bu hukuksuz soruşturmaları açanlar da disiplin cezası verenler de açıkça hukuku çiğnemişlerdir. Bunlar hukuk önünde mutlaka hesap verecekler” ifadelerine yer verdi.

KARARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ