Genel

Tam Bağımsız, Demokratik Türkiye için… 

Tam Bağımsız, Demokratik Türkiye için…

Cumhuriyetin 100.yılında,  Cumhuriyet düşmanı Saltanat özentili rejime ve diktatörlüğe karşı Cumhuriyet’e, Cumhuriyet fikrine sahip çıkacağız. Laik, Kamusal, halkın söz ve karar sahibi olduğu bağımsız, eşit ve özgür bir Cumhuriyet’i kurma mücadelesini sürdüreceğiz.
Yaşasın Cumhuriyet!
Eğitim Sen Çanakkale Şubesi