Genel

EĞİTİM-SEN ÇANAKKALE ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİDİR

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çanakkale Şubesinin 12. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 18 Kasım 2023  Cumartesi günü saat 12:00’ de  Çanakkale Belediyesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri Binası Ercan ADSIZ Konferans Salonunda  yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul, 25 Kasım 2023  Cumartesi günü aynı saatte ve aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Şube Yürütme Kurulu

GÜNDEM                                                             :

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divanın oluşturulması
  3. Şube Başkanının konuşması
  4. Konukların Konuşması
  5. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının okunması
  6. Raporlar üzerinde konuşmalar
  7. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının ayrı ayrı ibrası
  8. Şube Yönetim (7 asil-7 yedek), Denetleme (3 asil-3 yedek), Disiplin Kurulu üyeleri  (3 asil-3 yedek) ve Genel Merkez Genel  Kurul Delegelerinin Seçimi (4 asil)
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış