Basın Açıklamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

Türkiye’de yaşayan farklı kimlik, kültür ve inançlara sahip halkların emperyalist işgale karşı omuz omuza verdikleri mücadele sonucunda Cumhuriyetin ilan edilişinin üzerinden 95 yıl geçti.Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde halkların emperyalizme karşı yürüttükleri ortak mücadeleyle yaratılan bütün değerler, iktidarın dayatmacı, baskıcı, kutuplaştırıcı ve ayrımcı uygulamalarıyla yok sayılmaktadır.Bugüne kadar kazanılan tüm ilerici birikimler ve haklarımız birer birer yok edilmeye çalışılmaktadır. Siyasal iktidarın laik-bilimsel eğitim anlayışına, özellikle çocuk ve kadın haklarına yönelik saldırıları hiç olmadığı kadar artmıştır. Başta çocuk hakları olmak üzere, en temel insan haklarının açık tehdit altında olduğu, kadınların yok sayıldığı, emekçilerin en temel haklarının ellerinden alındığı, toplumsal yaşamın ve eğitimin büyük ölçüde dini kurallara göre gerici bir içerikte biçimlendirildiği bir süreçten geçiyoruz.Yıllardır ‘Yurtta barış, dünyada barış’ anlayışına adeta meydan okurcasına hareket eden, iç ve dış politikada savaş, şiddete ve düşmanlığa dayanan karanlık zihniyetin ülkemizi sürüklediği nokta ortadadır. Giderek ağırlaştırılan ve kalıcı hale getirilen OHAL koşullarında, emek, demokrasi, barış, eşitlik ve özgürlük talepleri gerici politikalarla, polisiye ve adli tedbirlerle bastırmaya çalışılmakta; ülke emekçiler için bir cehennem haline getirilmektedir. Türkiye’nin ihtiyacı, ülkeyi fiilen OHAL koşullarında yönetmeyi hedefleyen ‘tek adam yönetimi’ değil, halkların gerçek anlamda egemen olduğu, Cumhuriyet’e asıl anlamını veren ‘Halkın kendi kendini yönetme iradesi’ne hiçbir koşulda ipotek koymayan, gerçek anlamda laik ve demokratik bir sistemin oluşturulmasıdır.Türkiye’de yaşayan halkların özlemi ve talebi, kimsenin kimliği, inancı, mezhebi ya da siyasi düşünceleri görüşü nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğramadığı, ayrımsız herkesin eşit haklar temelinde yaşama hakkına saygı gösterildiği bir ülkede, barış içinde bir arada yaşamaktır.Eğitim Sen olarak, halkın gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün eksiksiz bir şekilde hayata geçirildiği, eşit, özgür, laik ve demokratik bir Cumhuriyet’in ancak birlikte mücadeleyle yaratılabileceğine olan inancımızla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

Bir yanıt yazın