Genel

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA,GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nın  fitilinin  yakıldığı 19 Mayıs 1919’un 103. yılında, gençlik, bugün birçok sorunla karşı karşıyadır. Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme politikaları nedeniyle milyonlarca çocuk ve gencimiz hızla eğitim sisteminin dışına doğru itilirken, her yıl yüz binlerce gencimiz çalışma yaşamında işsizlik, güvencesizlik, taşeron çalışma gibi ağır sömürü koşullarıyla karşı karşıya bırakılmakta, iş cinayetlerine kurban gitmektedir.  Siyasi iktidarın gençliğin üzerinde kurmaya çalıştığı baskıcı politikalar, işsizlik ve gelecek kaygısı gençleri içinden çıkılamaz bir sarmalın içine atmaktadır. Gençler kendilerine gelecek göremedikleri için ülke dışında kendilerini kabul edecek yer arayışına girmektedirler. Bu ülkemiz için büyük utançtır. Kendi gençliğine gelecek sunmayan bir ülke bilimde ve teknolojide gelişmiş ülkelerin sömürgesi olmaya mahkûmdur. Siyasi iktidar gençliğin bilgi, birikim, enerji ve yaratıcılığından yararlanarak geleceğin Türkiye’sini kurma idealinden çok uzaktadır”

İstikbal olarak görülen gençler, dört bir yandan saran ve giderek ağırlaşan sorunlara karşın, emek sömürüsüne, emperyalizme, her türlü ırkçı kışkırtmaya ve şiddete karşı tutum alan, bilimin ve aydınlanmanın ışığında üreten, doğasına ve kaynaklarına sahip çıkarak barış içerisinde bir gelecek yaratma mücadelesi veren gençlerdir. Eğitim Sen olarak gençlerimizi işsizliğe, yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum eden, onların yaratıcılıklarını baskı altına alan, özgürlüklerinin önüne setler ören, şiddetin ve ayrımcılığın içerisine çeken her türlü politika ve uygulamaya karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Savaşa karşı barışın sesi olan, emek sömürüsüne, emperyalizme, her türlü ırkçı kışkırtmaya ve şiddete karşı tutum alan, duruş sergileyen tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.