Genel

Eğitim alanındaki tüm Sendikaları ortak tutum almaya davet ediyoruz.

Eğitim alanındaki tüm Sendikaları ortak tutum almaya davet ediyoruz.

Öğretmenlik Meslek Kanununu iptal edilmeli, angaryaya dönüşen seminer /sınav süreci durdurulmalıdır.

 

Sendikamız dile getirildiği ilk günden itibaren Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında görüşlerini belirtmiş ve olması gerekenleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

 

Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinin iptali için CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmış, sendikamız da yönetmeliğin tüm maddelerinin iptali için Danıştay’a iptal davası açmıştır.

 

Gelinen süreçte uygulanmak istenen seminer ve sınav süreci endişelerimizi doğrulamıştır.

 

İzlenmesi zorunlu tutulan video içerikleri facia, -sunum yapan eğitimcilerin emekleri bir yana- kurgu bakımından anlamsız, süreç bakımından eziyet, süreleri bakımından gereksiz hale gelmiştir.

 

Öğretmenlere yeterli katkı sunmayacak bu süreç tüm eğitimciler, uzmanlar, bazı sendikalar tarafından eleştirilse de Bakanlık haklı eleştirilere yine kulaklarını tıkayarak ben bildiğimi yaparım demiştir.

 

Yaklaşık bir milyon öğretmenin emeğiyle, mesleğiyle, niteliğiyle dalga geçen bu kanun ve yönetmeliklere karşı doğrularda birleşerek mücadele edebiliriz.

 

Tüm eğitim sendikalarını bu ucube sürece karşı birleşerek mücadeleye davet ediyoruz. Bir araya gelebilir, ortak bir yol haritası ile kariyer basamakları gibi ayrıştırıcı uygulamalara son verebiliriz.

 

 

Yasin Hacımusalar

Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı