Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı,

Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü’nce Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı, 6 Aralık 2013 günü Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanmış, yönetici ve öğretmenlerin görüşüne açılmıştır. Yönetmelik taslağı ayrıca yazımız ekinde gönderilmiştir.

Toplusözleşme Sürecinden Tek Kazançlı Çıkan AKP Hükümetidir!

2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, bilindiği gibi hükümet ve Memur Sen arasında kapalı kapılar ardında imzalanan “satış sözleşmesi” sonucunda jet hızıyla tamamlandı. Tartışmalar sadece ücret zammına kilitlenirken, kamu emekçilerinin en temel sorunlarının bile Hükümet ve Memur Sen ortaklığı ile özellikle gündeme getirilmemiş olması düşündürücüdür.

KAMUOYUNA

Son günlerde bazı yerel ve ulusal gazetelerde üyemiz Filiz SAVAŞ’ın ÇOMÜ Yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduğuna ilişkin haberler yer almaktadır. Bu haberlerin bazılarında yanlış anlamaya neden olacak ifadeler bulunmaktadır. Bazı ifadeler sanki üyemizin ağzından söylenmiş gibi yazılmıştır.

19 ARALIK GREVİ EYLEM PLANI

Değerli mücadele arkadaşlarımız;

19 Aralık 2013 Perşembe günü saat 11:00' e kadar işyerlerimizde kalarak sendikamız şubemizden aldığımız dökümanlardaki açıklamalara göre bu grevi neden gerçekleştirdiğimizi sendikalı ve sendikasız çalışanlara anlatarak, saat 12:00' de Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan kitlesel basın açıklamasına kuvvetli  katılımı sağlıyoruz.

YAŞASIN EĞİTİM-SEN-YAŞASIN KESK-YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ.

2014 Yılında Eğitime Bütçeden Yeterli Pay, Okullara İhtiyacı Kadar Ödenek Ayrılmalı,Sorunlarımıza Kalıcı Çözümler Üretilmelidir!

 

2014 yılına ait kamu gelirleri ve harcamalarının belirlendiği 2014 Bütçesi, TBMM’de görüşülmeye başlanmıştır. Bugüne kadar AKP tarafından yapılan bütün bütçeler “en iyi bütçe”, “en sosyal bütçe” ya da “eğitime ve sağlığa en çok pay ayıran bütçe” gibi iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulmuştur.