YÖK'ün Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde Yaptığı Değişikliklerle İlgili Dava Açtık

Hatırlanacağı üzere "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle; kınama cezasını gerektiren disiplin suçlarına "BİLDİRİ DAĞITMAK" fiili, Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına "SUÇ SAYILAN EYLEMLERİ İŞLEMEK" fiili eklenmiş ve Yönetmeliğin "Soruşturmanın yapılış şekli" başlıklı 14. maddesine "Soruşturmacılar, zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturması açmaya yetkili merciden isteyebilirler" şeklinde, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesini önleyecek bir fıkra eklenmiştir.

TOPLANTI ÇAĞRISI

04 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 13:00 de Belediye Meclis Salonunda (Eski Otogar Üstü) Şubemizin    

9. Olağan Genel Kurulu seçim ilkelerinin tartışılacağı genel üye toplantısı yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

 

ŞUBE YÜRÜTME KURULU