Emekle ve Mücadeleyle Yoğrulmuş 18 Yılı Geride Bıraktık! Eğitim Sen’in 19. Yaşı Kutlu Olsun!

Türkiye`de eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesinin sesi, taleplerinin takipçisi olan Eğitim Sen 19 yaşını kutluyor. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan eğitim emekçileri mücadelesinin bayrağını son 19 yıldır bütün engelleme ve karalama kampanyalarına rağmen sabırla ve inatla taşıyan eğitim ve bilim emekçileri olarak sendikamızın Eğitim Sen 19. mücadele yılını selamlıyoruz.

18 OCAK MİTİNGİ

KESK, TMMOB ve TTB olarak Çanakkale'den de yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa ve yüzsüzlüğe karşı sesimizi yükseltmek için 18 Ocak 2014 Cumartesi Günü Saat 12:30'da eski "Salı Pazarı"ında buluşuyoruz. "Büyük Çanakkale Yürüyüş ve Mitingi"nde, Çanakkale halkıyla birlikte rüşvete, talana, kayırmacılığa, sürgünlere, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı sesimizi yükselteceğiz.

KESK          DİSK               TMMOB                                 TTB Çanakkale Tabip Odası

Çanakkale Halkına,

 

Çanakkale Halkına,

Haziran 2013, Gezi parkında başlayan ve tüm Ülkeyi saran eylemlerle bu Ülke halkı kendisine nasıl yaşaması gerektiğinin dikte ettirilemeyeceğini göstermiştir. Halk, bu yaşam ve bu Ülke benim diye haykırmış, bu ülkede onuruyla, kendi verdiği kararlar doğrultusunda yaşamımı sürdürme istencini ve direncini göstermiştir. Emperyalizmin uşakları gerici güçler faşist saldırılarla gençlerimizi katletmiş, onlarcasını yaralamış ve kör etmişlerdir.

Son Yılların En Kitlesel Davası Başladı!

AKP iktidarının toplumsal muhalefete gözdağı vermek için yargıyı seferber ederek açtığı davalara her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu davalardan birisi de “sahte” sendika yasasına ve piyasacı-muhafazakâr 4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da Konfederasyonumuzun gerçekleştirdiği eylemde polis şiddeti ile karşı karşıya kalan,  aralarında KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve pek çok siyasi parti, Demokratik Kitle Örgütü yönetici ve üyelerinin bulunduğu 502 kişi hakkında açılan davadır.