Bilime Akla ve Emekçilere Kulaklarını Tıkayan, Diktatörce Yöntemler Uygulayan AKP Karanlığına Hayır

AKP Eğitime Zararlıdır.

             Değerli basın emekçileri ve Çanakkale halkı:

            Bu gün ve bu saatte Eğitim Sen’li emekçiler olarak sınıflarımızda olmamız gerekirken yarğı karşısındayız. Nedir bizleri yargı karşısına getiren ve öğrencilerimiz ile üretme heyecanımızdan uzaklaştıran?

-KAMUOYUNA-

Memuriyete 1989 tarihinde başlayan Sendikamız Üyesi Filiz SAVAŞ, 2011 yılında Rektör LAÇİNER göreve geldiğinden bu yana sürgünlerle uğraşmaktadır. O güne değin idarelerle hiçbir sorunu olmayan, bilakis çevresinde çalışkanlığı ile bilinen, çalışkanlığı nedeniyle 3 kez kademe ilerlemesi ile ödüllendirilen ve teşekkür belgesi bulunan Filiz SAVAŞ'ın son 2,5 yılda görev yerinin, dördü ilçelere olmak üzere neden 5 kez değiştirildiğini anlamak mümkün değildir. Sendika üyemiz Filiz SAVAŞ önce İlahiyat Fakültesi'ne görevlendirilmiş, yapılan işlemin hukuksuz olduğu gerekçesi ile açtığı dava sonucunda Çanakkale İdare Mahkemesi kararında;

KAMUOYUNA

Bilindiği gibi Çanakkale Onsekiz Mart Yönetimi, ODTÜ'deki ağaç kıyımını protesto etmek için ÇOMÜ kampusuna ağaç diken öğrencileri cezalandırmak için harekete geçmiştir. ÇOMÜ yönetimi böylece yaşamın ve güzelin yanında yer almadığını, kampusta ağaç diken öğrencilerine soruşturma açarak göstermiştir.