KAMU KAYNAKLARININ ÖZEL OKULLARA AKTARILMASINI, İŞ GÜVENCEMİZİN HEDEF HALİNE GETİRİLMESİNİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ TASFİYE PLANINI KABUL ETMİYORUZ!

Türkiye’de son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik, hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısız yasal değişiklik yapan AKP hükümeti, attığı her adımda eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur.

Dershaneler Kanununa Karşı Ortak Eylem hk.

Dershaneler kanunu olarak bilinen eğitim yasası AKP’nin kamusal eğitimi ortadan kaldırarak piyasa koşullarını egemen kılan, eğitimin tüm birimlerini siyasi yandaşlarından oluşturarak kadrolaşmayı, stajyerliği zorlaştırarak güvencesizliği dayatmaya yönelmiştir.

Daha önce tasarıya karşı bir dizi eylemlilik yürütülmüştür. Bu süreçte tasarının yasalaşmadan geri püskürtülmesi için TBMM’de görüşülme sürecinde Türk Eğitim Sen ile karşı duruşumuzu ortaklaştıracak zemin oluşmuştur. Bu zemin hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması biçiminde grev kararı olmuştur.

Bu doğrultuda Genel Merkezimizin aldığı karar gereği;

26 şubat Çarşamba günü ülke genelinde hizmet üretilmeyerek 1 günlük greve çıkılacaktır.

Yarın (Çarşamba) İlimizde de saat 12:00 de Salı Pazarında toplanarak Cumhuriyet Meydanına kitlesel yürüyüş düzenlenecektir.

Kamu Kaynaklarını Özel Okullara Aktarma Girişimleri ve Eğitim Yöneticilerinin Tasfiye Planı ile Eğitim Sistemi Yeni Bir Kaosun İçine İtiliyor!

Türkiye’de özellikle AKP’nin tek başına iktidar olduğu son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik olarak, hem de örgütsel işleyiş açıdan piyasa merkezli bir “işletmecilik” anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar eğitim sisteminde eğitim biliminin en temel ilkeleri ve toplumsal ihtiyaçlar göz ardı edilecek kadar sayısız yasal değişiklik ve fiili uygulamalar hayata geçirilmiş, eğitimin geçmişten birikerek artan en temel sorunları çözülmek bir yana daha da derinleştirilmiştir.