Hükümetin Yüzdelik Teklifleri Enflasyon Oranının Bile Altındadır! Müzakere Edilemez! Grevse Grev! Mitingse Miting!

2016-2017 yılı TİS görüşmelerinin 5. oturumu 17.08.2015, Pazartesi günü (bugün) yapıldı. Toplantı açılışında ÇSGB Bakanı Faruk Çelik, 14 Ağustos 2015, Cuma günü yapılan oturum sonrası kamu işveren adına yaptıkları tekliften hemen sonra toplantıyı terk etmelerine ilişkin kamuoyunda gelişen yoğun tepkiye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Laik, Bilimsel, Anadilinde Eğitim, Demokratik Yaşam ve Eşit Yurttaşlık İçin Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz!

Türkiye’de eğitim sistemi ve toplumsal yaşamın geçtiğimiz yıllarda AKP’nin siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir şekilde düzenlenmiş, eğitimin bütün kademelerinde eğitim biliminin evrensel kurallarına aykırı bir şekilde, bilim düşmanı politika ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

GEÇMİŞ KAYIPLARIMIZ KARŞILANMALI, TOPLUSÖZLEŞME TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINMALIDIR!

 

 

 

2,5 milyonu kamu emekçisi, 2 milyonu emekli olmak üzere yaklaşık 5 milyon, aileleri de kattığımızda en az 20 milyon insanı yakından ilgilendiren üçüncü dönem (2016-2017) toplu sözleşme görüşmeleri 3 Ağustos’ta başlamıştır.  

7 Haziran seçimleri sonrasında tek başına iktidarını kaybeden ve müstafi durumunda olan AKP hükümeti, önümüzdeki iki yılı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerini sanki tek başına iktidarmış gibi sürdürmek istemekte, görüşmelerin ertelenmesi taleplerimizi yok sayıp, yandaş konfederasyonu da yanına alarak, yangından mal kaçırır gibi hareket etmektedir.

GEÇİCİ SAVAŞ HÜKÜMETİYLE TOPLU SÖZLEŞME OLMAZ!

 

 

YENİ BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİ YOLDA

Memur sen kamu emekçilerini “satış sözleşmesi” ile kayba uğrattığını itiraf etmiştir. Eski hükümetin “Orta Vadeli Mali Planında (OVMP) öngörülen artış %5 ile %7 arasındadır. Bu rakamların altına imza atmaya hazırlanan MEMUR SEN “yeni satış sözleşmesi” imzalamanın önünde engel olarak KESK'i görmektedir. Evet, KESK sizin yeni bir satış sözleşmesi yapmanıza izin vermeyecektir!

 

YENİ BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

 

YENİ BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

 

2016-2017 TİS görüşmeleri 3 Ağustos 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantı ile başlamıştır. Bu süreç emekçiler ve halkımız açısından gelişmelerin bütün ayrıntıları ile bilinmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle ayrıntılı bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı hissedilmiştir.