YAŞAM VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN MÜCADELEMİZDE ISRAR EDİYOR,,ÜRETİMİNDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANARAK 8 MART'I ALANLARDA KARŞILIYORUZ!


Biz kadınlar binyıllardır süren erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz  mücadelenin kazanımı  olan yeni bir  8 Mart'ta yine alanlardayız.

8 mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için gittiği grev vahşice bastırılarak 129 işçi katledildi. İşçi kadınların canları pahasına gösterdiği direnişin üzerinden 159 yıl geçmesine rağmen, egemenlerin kadınlara karşı yürüttüğü kirli savaş yöntemlerinde hiç bir farklılık yaşanmıyor.  AKP ve Saray faşizminin, kadınlara, işçi ve emekçilere, halklara ve doğaya yönelik saldırılarının artarak devam ettiği bir süreçte yaratılmak istenen korku imparatorluğuna karşı, eşitlik ve özgürlük mücadelemizi büyütmek için buradayız.

Başbakanlık Genelgesi’nin İptali İstemiyle Dava Açtık

 

Bilindiği gibi, Başbakanlık tarafından, 17 Şubat 2016 gün ve 25627 sayılı Resmi Gazetede, ‘Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları’ konu ve 2016/4 sayılı bir genelge yayımlanmıştır. Genelge çalışma barışını bozacak niteliktedir, örgütlenme özgürlüğünü açıkça tehdit etmektedir. Ayrıca Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine, Anayasanın 38. maddesi uyarınca suç ve cezaların kanuniliği ilkesine, 128/2 maddesi ve bu doğrultuda 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na, dolayısıyla normlar hiyerarşisi ilkesine aykırıdır.

Danışman Öğretmen Görevlendirmesi Hk.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şubat ayında ilk ataması yapılacak öğretmenlerin adaylık süreçlerinde danışman öğretmen görevlendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine 30.12.2015 gün ve 13492368 sayılı bir yazı göndermişti. Bu yazıda adaylık dâhil en az 10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslar arası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim beceresi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş öğretmenlerin bilgilerinin yazının ekinde yer alan forma işlenerek 8 Ocak 2016 tarihine kadar bildirilmesi istenmişti.

Danışman Öğretmenler Sendikal-Siyasal Referanslarla Belirlendi

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ankara’da yapılan “Danışman Öğretmen Eğitimi Semineri”nde yaptığı konuşmada, yeni ataması yapılan 30 bin öğretmenin yetiştirme sürecinde 35 bin danışman öğretmenin görev alacağını açıklamıştır.

Yeni atanan öğretmenlerin 6 aylık dönemde yetiştirilmeleri amacıyla en az 10 yıl hizmeti olan öğretmenler arasından ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü, mesleği ile ilgili kriterlerden bir veya birkaçına sahip öğretmenlerin danışman öğretmen olabileceği belirtiliyor olsa da, danışman öğretmen olabilmek için aynı zamanda iktidara yakın ve hükümet sendikasına üye olmak kriterinin belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.