Yükseköğretim Disiplin Tasarısına Karşı Herkesi Mücadeleye Çağırıyoruz!

21.03.2016 günü TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasanın asıl amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 53. maddesini düzenlemektir. Yükseköğretimde antidemokratik uygulamaları arttıracak, üniversitelerde ceberut anlayışı hakim kılacak bu düzenleme hakkındaki görüşlerimizi açıklamak için bugün Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledik. Basın toplantısına, Genel Sekreterimiz Sakine Esen Yılmaz, Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreterimiz İsmail Sağdıç ve şube yöneticileri katıldı.

Eğitimdeki Cinsel İstismarlar İle İlgili Tek Kelime Etmeyenlerin, Eğitim Müfredatını Gündem Yapması Kabul Edilemez!

 

Siyasi iktidarın eğitimin ticarileştirilmesi ve dinselleştirilmesi yönündeki uygulamalarına kayıtsız şartsız destek veren, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “Kemalist ruhu, Kemalist ideolojiyi müfredatımızdan ciddi bir şekilde arındırıp medeniyet değerlerini içselleştirmiş bir müfredatı bu ülkenin en büyük sivil toplum teşkilatı olarak ortaya koymamız gerekiyor” diyerek, bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan ve eğitimin evrensel ilke ve değerlerine açıkça meydan okuyan düzenlemelerin yeterli olmadığını açıkça ifade etmiştir.

O “Torbayı” Yırtıp Atabiliriz! #DirenAkademi

 

AKP tarafından Meclis gündemine getirilen “Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” içerisinde yükseköğretim alanına dair disiplin hükümleri de yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmemizi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak söz konusu tasarının gerekçelerinden hükümlerine kadar, akademiyi susturmak ve muhalif görülen herkesin üniversiteden atılmak amacıyla hazırlandığını görmek hiç de zor değildir. Üstelik baştan sona tasarının hükümleri, evrensel hukuk kriterlerini ve sendikal haklarımızı yok saymaktadır! Bu tasarı da göstermiştir ki AKP kendisini hukukun üstünde görmektedir!

Tacizci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenine Dava Açtık!

 

İstanbul 2 No’lu Şubemiz aracılığıyla yaptığımız suç duyurusu sonucunda, İstanbul Beykoz Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi’nde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Emin Şahin hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz suçu”nu işlediği iddiası ile dava açtık.

Emin Şahin’in, derse girdiği bir sınıfta, “Ben tayt-pantolon giyen kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum” dediği iddia edilmişti. Tepkiler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı