Yıldıramayacaksınız! Çocuklarımızın Yüzüne Onurla Bakacağız!

 

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı ve üyemiz Bahri Akkan’ın İzmir Valiliği tarafından görevinden uzaklaştırılması bugün İzmir’de düzenlenen eylemle protesto edildi. Akkan’a destek olmak için İzmir’e giden KESK ve Eğitim Sen yöneticileri Akkan’ın görev yaptığı Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, Genel Başkanımız Kamuran Karaca, Genel Sekreterimiz Sakine Esen Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Mesut Fırat ve Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreterimiz İsmail Sağdıç’ın katıldığı eyleme, İzmir şube yöneticileri ve üyelerimizin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Yükseköğretim Disiplin Tasarısına Karşı Herkesi Mücadeleye Çağırıyoruz!

21.03.2016 günü TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasanın asıl amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 53. maddesini düzenlemektir. Yükseköğretimde antidemokratik uygulamaları arttıracak, üniversitelerde ceberut anlayışı hakim kılacak bu düzenleme hakkındaki görüşlerimizi açıklamak için bugün Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledik. Basın toplantısına, Genel Sekreterimiz Sakine Esen Yılmaz, Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreterimiz İsmail Sağdıç ve şube yöneticileri katıldı.

Eğitimdeki Cinsel İstismarlar İle İlgili Tek Kelime Etmeyenlerin, Eğitim Müfredatını Gündem Yapması Kabul Edilemez!

 

Siyasi iktidarın eğitimin ticarileştirilmesi ve dinselleştirilmesi yönündeki uygulamalarına kayıtsız şartsız destek veren, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “Kemalist ruhu, Kemalist ideolojiyi müfredatımızdan ciddi bir şekilde arındırıp medeniyet değerlerini içselleştirmiş bir müfredatı bu ülkenin en büyük sivil toplum teşkilatı olarak ortaya koymamız gerekiyor” diyerek, bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan ve eğitimin evrensel ilke ve değerlerine açıkça meydan okuyan düzenlemelerin yeterli olmadığını açıkça ifade etmiştir.