TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN LAİKLİK ZORUNLULUKTUR

 


Değerli Çanakkale halkı ve basın emekçileri; “Laik Eğitim ve Laik” Yaşam için alanlara çıkıyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki “laiklik” konusu yalnızca haklar, özgürlükler, adalet ve demokrasiye emek vermemiz nedeniyle ilgilendiğimiz bir konu değil. “Laiklik” olmadan eğitim ve bilim olamaz. Bu nedenle “Laiklik” konusu ile eğitim, bilim ve yaşamın konusu olduğu için ilgileniyoruz.

Laik Eğitim Ve Laik Yaşam Mücadelemizi Yükseltecek, Baskı, Sürgün Ve Soruşturmalara Asla Boyun Eğmeyeceğiz! İş Güvencemize Ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz!

Türkiye’de uzunca bir süredir başta eğitim sistemi olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanları, siyasi iktidarın hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir anlayışla yeniden düzenlenmektedir. Eğitim ve toplumsal yaşamın bütün alanlarını dini kural ve referanslara göre biçimlendirmek isteyen merkezi ve yerel iktidar güçleri, attıkları her adımda laik eğitim ve laik yaşama açıkça meydan okumaktadır.