AKP, Konfederasyonumuzun Hukuki ve Fiili Mücadelesi Karşısında Adım Atmak Zorunda Kaldı!

 

Son yıllarda, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki farkın çok artması dolayısıyla, pek çok kamu emekçisi zorunlu olarak 30 yılın üzerinde çalışmak durumunda kalmaktadır.

Bilindiği üzere şimdiye kadar kamu emekçileri kaç yıllık hizmetleri olursa olsun, en fazla 30 yıl hizmet üzerinden emekli ikramiyesi alabilmekte idi. 30 yılın üzeri için kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaması gibi bir hukuksuzluk yıllarca kamu emekçilerine reva görüldü.

04-05 Haziran 2016 Kazdağları Çanakkale Yeşil Yenice Buluşması


·       04 Haziran 2016 Cumartesi

·       En geç saat 08.00’de,Dağcıların Yenice Camlı Kahve’de buluşmaları..(Çanakkale şehir merkezinden çadırlarıyla Yenice Asar Dağı Mahmutoğlu Çeşmesi Kamp alanına ulaşmak isteyen Dağcı Arkadaşlar;04 Haziran 2016 Cumartesi sabahı saat 07.00’de Çanakkale Cumhuriyet Meydanında olmaları gerekiyor.)

MEB, Maarif Müfettişlerini Tasfiye Girişiminden Derhal Vazgeçmelidir!

Türkiye’de bir süredir toplumun geniş kesimlerini doğrudan ilgilendiren konularda yapılan yasal düzenlemeler, iktidar tarafından “torba yasa” düzenlemeleri ile hayata geçirilmektedir. Son yıllarda yoğun bir şekilde uygulanan “torba yasa” yöntemi ile değişiklik yapılacak yasalar muhataplarına ve onların taleplerine göre değil, iktidarın siyasal ihtiyaçlarına göre düzenlenirken, eğitim sisteminin en temel kurum ve kuralları alt üst edilmektedir.

AKP Akademiyi Sıfırlamanın, Üniversitelere Diz Çöktürmenin Derdinde!

 

Hatırlanacağı üzere AKP’nin yükseköğretim alanına dair disiplin hükümlerini düzenleyen yasa tasarısı, 21.03.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Bugün ise söz konusu tasarıda yapılan kimi değişikliklerle birlikte, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 652 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” şeklindeki başka bir torba yasa çalışmasının içerisinde tekrar Meclis gündemine getirildi.

Gezi Direnişi’nin 3. Yıl Dönümü; “Yılgınlık Yok, Mücadeleye Devam!”

 

Türkiye tarihinin en büyük halk hareketlerinden birisi olarak siyasal mücadele tarihindeki yerini alan Gezi Direnişi’nin üzerinden 3 yıl geçti. Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş ölçüde geniş halk kesimlerini seferber eden direnişinin yarattığı ve hepimize yaşattığı değerler uğruna yaşamını yitiren gençlerimizi direnişin 3. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, katillerinin peşini asla bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.