Akademisyenlere Yönelik Her Türlü Yıldırma ve Sindirme Uygulamalarına Son Verilmelidir!

 

Hatırlanacağı üzere, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan 2212 akademisyen hakkında, Cumhurbaşkanı ve hükümetin baskısıyla gözaltı operasyonları yürütülmüş ve savcılık soruşturmaları başlatılmıştı. İmzaladıkları bildiriyle barış talebine ve iradesine sahip çıkan, hükümete ve TBMM’ye sorumluluklarını hatırlatan akademisyenler, üniversitelerinde soruşturmalara maruz kalmış, hukuksuzca işten atılmıştı. Son olarak ise 4 akademisyen, yaptıkları basın açıklaması nedeniyle tutuklanmıştı.

EĞİTİMDE ÇELİŞKİLER VE EŞİTSİZLİKLER ARTARAK SÜRÜYOR!

 Eğitim sisteminin yıllardır çözüm bekleyen en temel sorunları, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında azalmak bir yana daha da artmış, eğitimde yaşanan çelişki ve eşitsizlikler giderek derinleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamaları nedeniyle eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler bu eğitim öğretim yılında da ciddi anlamda mağdur edilmiştir.

Baskılara Karşı Sesini Yükselten Liseli Gençler Yalnız Değildir!

 

2015-2016 eğitim öğretim yılının son günlerinde, iktidarın yıllardır uyguladığı ırkçı ve gerici politikalara maruz kalan, her biri siyasi görevler yüklenerek okullarda görevlendirilen yandaş idareci kadrolarına karşı Türkiye’nin köklü liselerinin öğrencileri bildiriler yayınlayarak demokratik tepkilerini göstermişlerdir.