BASINA VE KAMUOYUNA 9 Ağustos 2016

 

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir dönemde, toplumda 15 Temmuz darbesi karşısında alınan ortak tutum demokrasiye olan özlemi ortaya koyarken, siyasi iktidarın ilan ettiği 3 aylık olağanüstü hal toplumun  tüm  kesimleri üzerinde    temel  hak  ve  özgürlüklerin  ortadan  kaldırılmasına  ve  baskının giderek artmasına yönelik kaygıyı artırmıştır.

Sözleşmeli Öğretmen Yönetmeliğinin İptali İstemiyle Dava Açtık

3 Ağustos 2016 gün ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin, norm fazlası olmaları durumunda sözleşmeli öğretmenlerinin sözleşmelerinin feshedilmesini kurala bağlayan hükmünün, kadrolu öğretmenlik için başvurduktan sonra aynı il ve yerde iki yıl daha göre yapmalarını, kabul etmedikleri takdirde dördüncü yılın sonunda sözleşmelerinin yenilenmemek üzere feshedilmesine ilişkin hükümlerinin, her yıl haklarında düzenlenecek performans değerlendirme formuna göre sözleşmelerin feshedilebilmesini kurala bağlayan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık. (Danıştay 2. Daire Esas No: 2016/3835)

Bir Üyemiz Dahi Darbecilerle, Gülen Cemaatiyle İlişkilendirilemez! Bu Sürecin Cadı Avına Dönüştürülmesini Kabul Etmiyoruz!


Mücadele tarihi boyunca darbelerin, baskıların ve anti demokratik uygulamaların hedefi olan sendikamız Eğitim Sen, kurulduğu günden bugüne darbelerin asıl hedefinin emek ve demokrasi mücadelesi olduğunu savunmuş, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’nin darbeler tarihine bir yenisinin eklenmesi girişimine karşı açık bir tutum almıştır.

OHAL Sözleşmeli Öğretmen İstihdamının Gerekçesi Yapılmamalıdır!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ikinci OHAL KHK’sı dünkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve sözleşmeli öğretmen istihdamına yeniden başvuruldu.

Bilindiği üzere 2007 yılında 20 bin 314 olan sözleşmeli öğretmen sayısı, üç yıllık bir zaman diliminde üç kattan fazla artarak 73 bin 950’ye ulaşmıştır. 2010 yılında ise sözleşmeli öğretmenliğe son verilerek, bu istihdam biçimine göre öğretmen ataması durdurulmuştur. Bu süre zarfında sendikamız başta olmak üzere, sözleşmeli öğretmen istihdamının yol açtığı sorunlar ve bu istihdama dair eleştiriler çeşitli çevrelerce dile getirilmiştir.

Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! ACİL DEMOKRASİ!


15 Temmuz darbe girişimi ile ülkemiz büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istenmiştir. Ülkemizin geleceğinin darbeyle belirlenmeye çalışılmasını kabul etmedik, etmiyoruz.

Her türlü darbe, darbe girişimi ve antidemokratik uygulamaların karşısındayız. Darbelerin, demokrasiye, işçilerin emekçilerin haklarına ne kadar büyük zararlar verdiği tarihimizde defalarca kez görülmüştür. Demokrasiye ve özgürlüklere kast ederken yüzlerce yurttaşımızın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına yol açan bu darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.