DARBE GİRİŞİMİ GEREKÇESİYLE BAŞLATILAN HAKSIZ AÇIĞA ALMALARA SON VERİLMELİ, EĞİTİMDE SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMDAN VAZGEÇİLMELİDİR!


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuda başlatılan ve darbecilere yönelik olduğu açıklanan kapsamlı “açığa alma” uygulamaları giderek yaygınlaşmış, darbe girişimi ile hiç ilgisi olmayanlara doğru genişletilmiştir. 

Darbe girişimi soruşturması kapsamında kamuda açığa alınanların sayısı 70 bini aşarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 33 binin üzerinde eğitim çalışanı açığa alınmıştır. Kısa süre içinde bu kadar geniş bir kitlenin açığa alınması, darbe girişimi öncesinde “siyasi fişleme” üzerinden kapsamlı bir hazırlık yapıldığını göstermektedir. Diğer taraftan açığa alma süreçlerinde, sosyal medya eleştirisi ya da banka işlemleri gibi darbeci olmakla ilişkilendirilemeyecek ve aralarında sendika üyelerimizin de olduğu çok sayıda eğitimci açığa alınmıştır.

DARBELERE HAYIR, LAİK DEMOKRATİK TÜRKİYE

Yine haklı çıktık

 

Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri; darbelerle, antidemokratik uygulamalarla, baskılarla, zulümlerle ve katliamlarla mücadele kararlılığını gösteren sendika, dernek, meslek odası ve siyasi partilerin demokrasiye sahip çıkma iradesiyle bir arada duruşudur. Bizler tarihsel mücadelemizin bize yüklediği sorumlulukla tüm darbe ve dikta uygulamalarına karşı duruş sergileyen kurum ve/veya kişileriz. Şunu çok net görüyoruz ki FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz gecesindeki darbe girişimi ülke demokrasisine karşı yapılmış bir ihanettir.

BASINA VE KAMUOYUNA 9 Ağustos 2016

 

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir dönemde, toplumda 15 Temmuz darbesi karşısında alınan ortak tutum demokrasiye olan özlemi ortaya koyarken, siyasi iktidarın ilan ettiği 3 aylık olağanüstü hal toplumun  tüm  kesimleri üzerinde    temel  hak  ve  özgürlüklerin  ortadan  kaldırılmasına  ve  baskının giderek artmasına yönelik kaygıyı artırmıştır.

Sözleşmeli Öğretmen Yönetmeliğinin İptali İstemiyle Dava Açtık

3 Ağustos 2016 gün ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin, norm fazlası olmaları durumunda sözleşmeli öğretmenlerinin sözleşmelerinin feshedilmesini kurala bağlayan hükmünün, kadrolu öğretmenlik için başvurduktan sonra aynı il ve yerde iki yıl daha göre yapmalarını, kabul etmedikleri takdirde dördüncü yılın sonunda sözleşmelerinin yenilenmemek üzere feshedilmesine ilişkin hükümlerinin, her yıl haklarında düzenlenecek performans değerlendirme formuna göre sözleşmelerin feshedilebilmesini kurala bağlayan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık. (Danıştay 2. Daire Esas No: 2016/3835)

Bir Üyemiz Dahi Darbecilerle, Gülen Cemaatiyle İlişkilendirilemez! Bu Sürecin Cadı Avına Dönüştürülmesini Kabul Etmiyoruz!


Mücadele tarihi boyunca darbelerin, baskıların ve anti demokratik uygulamaların hedefi olan sendikamız Eğitim Sen, kurulduğu günden bugüne darbelerin asıl hedefinin emek ve demokrasi mücadelesi olduğunu savunmuş, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’nin darbeler tarihine bir yenisinin eklenmesi girişimine karşı açık bir tutum almıştır.