Çanakkale Halkına

          

         Değerli basın emekçileri ve Çanakkale halkı

         Dünya halkları aklın, bilimin, hukukun, özgürlüğün, insan haklarının, demokrasinin, çevre haklarının evrensel ölçütlerde uygulamaya geçirilmesi için çaba verirken Türkiye’de tam bir akıl tutulması yaşanıyor.

İş Bırakmalarla İlgili Bakanlık Görüş Yazısı

 

Yıllardır sürdürdüğümüz meşru ve haklı taleplerimiz için hakkın masa başında değil üretimden gelen gücümüzü kullanarak alacağımızın ve  iş bırakmalarda disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili resmi görüşün göstergesi Milli Eğitim Bakanlığının valiliklere göndermek zorunda kaldığı bakanlık  yazısı aşağıda sunulmuştur.