Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 164. Yıldönümü

 

II: Mahmut döneminde, 1838 yılında, çocukların “rüşt” (erginlik) yaşına kadar okuyabilmeleri için ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açılmış, çocuklar ergenlik yaşına kadar bu okullarda öğrenim görmüşlerdir. 16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan okullar kuruldu. Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor ve bugüne kadar her yılın 16 Mart tarihi öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaktadır.

Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin Geleceğine Sahip Çıkıyoruz!

Başbakan’ın “Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” söylemlerinden hemen sonra gündeme gelen zorunlu eğitimin kendi içinde kademelendirilerek 12 yıla çıkarılması girişimleri, bütün itirazlarımıza rağmen sürmektedir. AKP hükümeti, zorunlu eğitimin süresini arttırma bahanesiyle, temel eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendirerek, eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına uygun bir şekilde biçimlendirmek istemektedir.

Çanakkale Halkına

          

         Değerli basın emekçileri ve Çanakkale halkı

         Dünya halkları aklın, bilimin, hukukun, özgürlüğün, insan haklarının, demokrasinin, çevre haklarının evrensel ölçütlerde uygulamaya geçirilmesi için çaba verirken Türkiye’de tam bir akıl tutulması yaşanıyor.