Asi Kadın Uslu Kadına Karşı… Hangisi İyi?

Kızların eğitime erişiminde kimi ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, eğitim sisteminin barındırdığı çok katmanlı ve çok boyutlu eşitsizlik ve ayrımcılık sürüp gidiyor. Müfredatlar cinsiyetçilikten arındırılsa bile (ben arındırılabildiğini düşünmüyorum) gizli müfredat, ‘’iyi, sessiz ve başarılı kız’’ ve ‘’sert, asi ve delikanlı’’ gibi basmakalıp imajlarla, okul söyleminde, bazı öğretmenlerin tutumunda, okuldaki kültürel ortam ve etkinliklerde ve en önemlisi, aile ve okul dışındaki çevrede açığa çıkıyor.