Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin Geleceğine Sahip Çıkıyoruz!

Başbakan’ın “Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” söylemlerinden hemen sonra gündeme gelen zorunlu eğitimin kendi içinde kademelendirilerek 12 yıla çıkarılması girişimleri, bütün itirazlarımıza rağmen sürmektedir. AKP hükümeti, zorunlu eğitimin süresini arttırma bahanesiyle, temel eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendirerek, eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına uygun bir şekilde biçimlendirmek istemektedir.

Çanakkale Halkına

          

         Değerli basın emekçileri ve Çanakkale halkı

         Dünya halkları aklın, bilimin, hukukun, özgürlüğün, insan haklarının, demokrasinin, çevre haklarının evrensel ölçütlerde uygulamaya geçirilmesi için çaba verirken Türkiye’de tam bir akıl tutulması yaşanıyor.

İş Bırakmalarla İlgili Bakanlık Görüş Yazısı

 

Yıllardır sürdürdüğümüz meşru ve haklı taleplerimiz için hakkın masa başında değil üretimden gelen gücümüzü kullanarak alacağımızın ve  iş bırakmalarda disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili resmi görüşün göstergesi Milli Eğitim Bakanlığının valiliklere göndermek zorunda kaldığı bakanlık  yazısı aşağıda sunulmuştur.