Aydınlık Geçmişimiz ve Geleceğimiz Dayanışma Yemeği

 

    

   Dostlar;

                Aklın emek vererek oluşturduğu, bilimin aydınlattığı, geleceğimizi oluşturmak için EĞİTİM SEN ve KEKS’te sendikal mücadelemizi veriyoruz. Bu onurlu mücadelede aydınlık köklerimizi oluşturan Köy Enstitülüler ile aydınlık geleceğimizi oluşturan emeğin Cumhuriyetinin birlikte kutlanacağı Aydınlık Geçmişimiz ve Geleceğimiz yemeğinde sizlerle birlikte olmak istiyoruz.

Buyurun dostlar sofrasına.

YÖK’ün ve Üniversitelerin Anayasa Hükümlerini ve Toplu Sözleşme Hukukunu Çiğnediği Çalışma Bakanlığı Tarafından Tescillendi!

Bilindiği üzere, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu`nun 29.5.2012 karar tarihli ve 2012/1 sayılı kararının "Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması" başlıklı 20.maddesiyle, hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında

EĞİTİMDE 4+4+4 DAYATMASI DEĞERLENDİRME RAPORU: Biz Demiştik

                AKP’nin 4+4+4 dayatması kararını alması ile buna karşı bilimsel verilerden hareketle demokratik mücadelemizi başlatmamızdan bu yana bir yıl geçmiştir. Özellikle altına çizerek diyoruz ki zaman ve buna bağlı uygulama sonuçları doğru ile yanlışın belirlenmesinde kesin sonuç veren yöntemlerdir.

ÇOMÜ’lü bilim insanlarına verilen ceza hukuka aykırıdır ve kaldırılmalıdır.

 

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Kamuoyu

            Türkiye ve Çanakkale’de, hukuk ve demokrasinin geriye gittiği, dikkatle izlenmesi gereken tarihi bir dönem yaşanmaktadır. Hukuk ve demokrasi bakımından bu geriye gidiş özellikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünün uygulamalarında daha da belirginleşmektedir.