1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN.

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı;

Kaygı ile izliyoruz ki; 1 Eylül Dünya Barış günü Türkiye ve komşu ülkeler açısından savaş ve söylemlerin artığı çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde karşılanıyor ve yaşanıyor. Dünya genelinde olduğu gibi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı yeniden şekillendirmek isteyen ve başını ABD’nin çektiği tekelci emperyalist devletler bu politikalarını esas olarak Türkiye üzerinden gerçekleştirmek istemektedirler.

ÇOMÜ’de kıyım tüm hızıyla devam ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde şimdi de dört araştırma görevlisinin işine son verildi. Akademik liyakat ve demokrasi sözcüklerini ağzından düşürmeyen üniversite yöneticileri akademik kadro ilanlarını adeta adresi belli açıklamalarla verirken doktorasını birkaç yıl önce bitirmiş ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen dört akademisyenin işine son verdi. Bu dört akademisyen şunlar:

TAYİNLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İktidarın eğitim alanına ilişkin yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıda hepimiz tarafından bilinmektedir.Bunlardan bir taneside öğretmen tayinleridir.İl içi,iller arası ve mazerete grbu olarak yapılan tayinle bu yıl geçiktirlmiş ve öğretmen arkadaşların tatilde olduğu bir dönemde yeni bir atama klavuzu yayınlanmıştır.öncelik iliçi tayinlere verilmiş diğer tayinlerder hızlı biçimde yapılacak gibi gözükmektedir.