ZORUNLU TEMEL EĞİTİM, MESLEKİ EĞİTİM VE AVRUPA ÖRNEKLERİ

Bir toplumun kalkınması için gerekli olan insan gücünün eğitimi, örgün ve yaygın eğitim sistemleriyle doğrudan bağlantılıdır. Okulöncesi eğitim ve ardından gelen ilköğretim örgün eğitimin en önemli iki evresidir. Daha ileri eğitim kademelerinin tabanını oluşturması ve özellikle çocuğun ortaöğretimde izleyeceği programı seçmesinde oynayabileceği rol, bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı. ÇOMÜ’de Kıyım Farklı Boyutlarda Devam Ediyor…

ÇOMÜ’de doktorasını birkaç yıl önce bitirmiş ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen dört akademisyenin işine son verilmesi sorununu üzüntüyle paylaşmıştık. Bu üzücü gelişmelerin düzeltilmesi yerine daha olumsuz gelişmelere zemin hazırlayacak uygulamaların devam ettiğini gözlemlemekteyiz. ÇOMÜ’den işinden uzaklaştırılan dört (4) araştırma görevlisi sonrasında aynı tutum bazı Yardımcı Doçentlerin işine son verilmesi girişimleri ve/vey