EMEK MÜCADELESİ DÜRÜSTLÜK İSTER

 

Çanakkale Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Şubesi olarak emek ve demokrasi mücadelesi içinde olmanın ve bu mücadeleyi Çanakkale’de yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özelde Çanakkale’de genelde Türkiye ve dünyada yürüttüğümüz emek ve demokrasi mücadelesinde konuyu ve/veya yapılan işi temele almak, kişi ve kurumlar ile ilgili görüş bildirmemek temel yaklaşımımız oldu.

Asi Kadın Uslu Kadına Karşı… Hangisi İyi?

Kızların eğitime erişiminde kimi ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, eğitim sisteminin barındırdığı çok katmanlı ve çok boyutlu eşitsizlik ve ayrımcılık sürüp gidiyor. Müfredatlar cinsiyetçilikten arındırılsa bile (ben arındırılabildiğini düşünmüyorum) gizli müfredat, ‘’iyi, sessiz ve başarılı kız’’ ve ‘’sert, asi ve delikanlı’’ gibi basmakalıp imajlarla, okul söyleminde, bazı öğretmenlerin tutumunda, okuldaki kültürel ortam ve etkinliklerde ve en önemlisi, aile ve okul dışındaki çevrede açığa çıkıyor.