Zorunlu Bir Açıklama

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Kamuoyu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) olarak Türkiye’de ve dünyada emek, haklar ve özgürlükler alanında her olayı anlama ve değerlendirme çabası içinde olmuştur. BuKESK olarak varlık gerekçemizin bir parçasıdır. Bu konularda halkımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar çok iyi bilinmektedir. Bu nedenledir ki KESK Türkiye emek mücadelesi ve demokrasisinin temel belirleyicilerinden birisidir. Bütün bunlara rağmen bazen can sıkıcı ufak tefek konularda da açıklama yapmak zorunda kalıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Sbs ile İlgili Sorularımıza Şimdiden Yanıt Aramalıdır!

Bu yıl son kez yapıldığı açıklanan ve ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS), AKP`nin eğitim politikasının amaçları ve hedeflerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. AKP eliyle meslek liselerinin eğitim hayatında artırılan rolüyle birlikte çocuklarımızın işçileştirilmesi, açık lisenin bir alternatif olarak varlığını korumasıyla çocuk gelinler sorunun derinleşmesi ve parası olanı "ayrıcalıklı" kılmak için özel okulların teşvik edilmesi gibi birçok noktayı sadece SBS üzerinden okumak mümkündür.

ÇOMÜ Hukuku Ne Zaman Tanıyacak?

Bilindiği gibi üniversiteler hukukun egemen olduğu, hakların genişletildiği, düşünce özgürlüğünün olduğu ve hatta genişletildiği yerler olmalıdır. Özetle ifade etmek gerekirse üniversiteler kavramsal olarak toplumun önünde onun geleceğini sorgulayıcı akıl ve bilimsel veri ile aydınlatan kurumlar olmalıdır. Üniversiteler bunu gerçekleştiremediğinde varlık gerekçesine ters davranmış olur.