SIRA TAYİNLERİ HK. DUYURU

Bilindiği gibi, 18.07.2012 günü yayımlanan Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzunda Yönetmeliğe aykırı bir biçimde, sıraların bir kez ve 01-02 Ağustos 2012 tarihinde işletilmesi yönünde bir hüküm konulmuştu. Danıştay’da açtığımız davada, Danıştay sıraların iki kez çalıştırılmamasını hukuka aykırı bulmuştu.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Bilindiği gibi 7 Eylül 2013 günlü Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yayımlanmış, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği, MEB Fen Liseleri Yönetmeliği, MEB Anadolu Liseleri Yönetmeliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, MEB Sosyal Bilimler Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve MEB İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

72 Aydan Küçük Çocuklar İlkokula Değil, Anaokuluna Gönderilmelidir!

2013-2014 eğitim-öğretim yılı, anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için "uyum eğitimi" uygulaması ile birlikte başladı. Bu hafta anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum amacıyla okullara gidecek olması, geçtiğimiz yıl ciddi sıkıntılar ortaya çıkaran 72 ay öncesi çocukların birinci sınıfa zorla kaydedilmesiyle yaşanan sorunların üzerini örtmemelidir.

Çocuklarımız Açık Liselere, Meslek Liselerine Ya Da İmam Hatip Liselerine Gitmeye Zorlanamaz!

Eğitimde 4+4+4 dayatması ile daha da derinleşen eğitimde piyasa odaklı dönüşüm sürecinde ilkokul ve ortaokullarda yaşanan kaosa paralel olarak ortaöğretimde yapılan değişikliklerle yüz binlerce öğrenci göz göre göre mağdur edilmektedir. Bu yıl son kez yapılan ve ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS), AKP’nin eğitimin bütün kademelerinde olduğu gibi, ortaöğretimde de yeni bir kaosun kapıları aralanmıştır.

Sınav Odaklı Eğitim Anlayışı Acilen Değişmeli, Öğrenciler Sınavlardan Aldıkları Puanlara Göre Değil, İlgi ve Yetenekleri Doğrultusunda Eğitim Almalıdır!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bugün yaptığı basın toplantısında "yeni" Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili olarak açıklamalar yapmıştır. Bakan Avcı, yeni sistemi "işlevsel, sürdürülebilir, esnek, sınav kaygısını azaltan, öğretmenlerin mesleki performansını artıran, objektif öğrenci değerlendirmesinin olacağı, okula devamsızlığı en aza indirgeneceği bir sistem" olarak tanımlamıştır.