Sınav Odaklı Eğitim Anlayışı Acilen Değişmeli, Öğrenciler Sınavlardan Aldıkları Puanlara Göre Değil, İlgi ve Yetenekleri Doğrultusunda Eğitim Almalıdır!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bugün yaptığı basın toplantısında "yeni" Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili olarak açıklamalar yapmıştır. Bakan Avcı, yeni sistemi "işlevsel, sürdürülebilir, esnek, sınav kaygısını azaltan, öğretmenlerin mesleki performansını artıran, objektif öğrenci değerlendirmesinin olacağı, okula devamsızlığı en aza indirgeneceği bir sistem" olarak tanımlamıştır. 

Zorunlu Bir Açıklama

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Kamuoyu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) olarak Türkiye’de ve dünyada emek, haklar ve özgürlükler alanında her olayı anlama ve değerlendirme çabası içinde olmuştur. BuKESK olarak varlık gerekçemizin bir parçasıdır. Bu konularda halkımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar çok iyi bilinmektedir. Bu nedenledir ki KESK Türkiye emek mücadelesi ve demokrasisinin temel belirleyicilerinden birisidir. Bütün bunlara rağmen bazen can sıkıcı ufak tefek konularda da açıklama yapmak zorunda kalıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Sbs ile İlgili Sorularımıza Şimdiden Yanıt Aramalıdır!

Bu yıl son kez yapıldığı açıklanan ve ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS), AKP`nin eğitim politikasının amaçları ve hedeflerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. AKP eliyle meslek liselerinin eğitim hayatında artırılan rolüyle birlikte çocuklarımızın işçileştirilmesi, açık lisenin bir alternatif olarak varlığını korumasıyla çocuk gelinler sorunun derinleşmesi ve parası olanı "ayrıcalıklı" kılmak için özel okulların teşvik edilmesi gibi birçok noktayı sadece SBS üzerinden okumak mümkündür.