Barış Dersi Hk. 22-09-2015

 

Bilindiği gibi ülkemiz son dönemlerde yoğun bir çatışmalı sürecin içerine girmiş bu durumun ağır sonuçları toplumun her kesimini derinden etkilemiştir.  Linç kültürü yaygınlaşmış sokaklar darbe dönemlerini aratmayacak hale getirilmiş sürgünler sokağa çıkma yasakları özel güvenlik bölgeleri oluşturulmasıyla fiili bir olağanüstü hal dönemine geçilmiştir. Bu kaosortamında aralarında çocukların da olduğu pek çok insan yaşamını yitirmiştir.  Ne yazık ki Suruç katliamında hayatını kaybedenlerden biri de Yüksekova temsilcimiz Süleyman Aksu’dur.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak silahların gölgesinde can güvenliğinin olmadığı bir ortamda okulların açılması endişelerimizi büyütmekte barış isteğimizin daha güçlü ifade edilmesini gerektirmektedir.

 

 Bunun ilk adımı olarak 9. Dönem 6. Olağan Genel Meclisimizin yukarıdaki değerlendirmeleri ışığında tüm okullarda 1 ders saatinde Barış konusunun işlenmesi konunun ders defterlerine yazılması kararı almıştır.

 

         Gereğini bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz. Konuya ilişkin materyaller ektedir.

 

 

 

DERS: YARATICI DRAMA

 

KONU: BARIŞ

 

KATILIMCI SAYISI:20

 

ARAÇ –GEREÇ

 

Kavram Kağıtları: Öte, hoş,  zıt, ile, say, aş, ti, şim, ki, gü, sev, fark, ış, bar, gı, sav, lı, zel, hay, an, gö, inş, at, gi, rü, kad, ek, ın, erk

 

Grup Kağıtları: Turuncu, Mor, Pembe, Lacivert (Eş,t saıyıda)

 

Kazanımlar:

 

 Farklılıklar arası ilişkilerde barışın önemini bilir.

 

Ötekiyi kabullenir.

 

 

 

HAZIRLIK ISINMA

 

Etkinlik 1: Öğrenciler eşit sayıdaki iki gruba ayrılır. Her grup kendi içinde arka arkaya sıraya girer.  Gruplar yan yana dururlar.  Her gruptan bir lider seçilir.  Lider sırasındaki arkadaşına elinde yazılı olan bir kavram gösterir. Kavramı gören öğrenci parmaklarıyla önündeki arkadaşının sırtına o kavramı yazar. Sırtına yazılan öğrenci aynı yazıyı önündeki arkadaşının sırtına yazar. Bu şekilde en öndeki öğrenciye kadar gider. Öndeki öğrenci sırtına yazılan yazıyı tahtaya yazar. Amaç diğer gruptan önce ve doğru kelimeyi tahtaya yazabilmektedir.

 

ETKİNLİK 2: Çember olunur. Öğrenciler çembere arkalarını dönerler. Lider öğrencilere bir kavram söyler ve öğrenciler çembere yüzünü dönerek kavramı çağrıştıran heykel oluşturur. Bir süre birbirlerine bakarlar. Tekrar çembere arkalarını dönerler. Lider tekrar bir kavram söyler ve tekrar çembere yüzlerini döner ve bir heykel formu alırlar.

 

 

 

 

 

ETKİNLİK 3: Lider elindeki grup kartlarını havaya fırlatır ve herkes bir tane alır. Aynı renkte olan (aynı renk yazan) kartları elinde bulunduran katılımcılar biraya gelerek grup oluştur. Bu sayede beş kişilik dört grup oluşur. Gruplara birinci etkinlikte tahtaya yazılan kavramlardan oluşabilecek anlamlı kelimeleri yazmaları istenir. İlk bitiren grubun kazanacağı belirtilir. Bütün grupların bitirilmesi beklenir.

 

ARA DEĞERLENDİRME

 

Sorular: Bu kavramlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

 

Bu kavramların yaşamımızdaki yeri neresidir?

 

Örnek verilmesi istenir ve üzerine konuşulur.

 

(Sorular öğrencilerin cevapları doğrultusunda çeşitlendirilebilir)

 

CANLANDIRMA

 

Etkinlik 4a: Gruplara doğaçlama durumu verilir ve doğaçlamada durumun tartışılması izlenir; Gruplar kendi renklerinin en önemlisi olduğunu düşünürler. Diğer tüm renklerden daha önemli, daha işlevli olduklarını düşünürler. Bu yüzden diğer renkleri sevmez, onlarla iletişim kurmak istemezler.

 

Etkinlik 4b: Her bir grup doğaçlamasını yaptıktan sonra lider gruplara neden sorusunu sorar. Neden diğerlerini sevmediklerini, neden onlardan üstün ve işlevli olduklarını, neden onlarla iletişim kurmak istemediklerini sorar ve bunun üzerine düşünüp doğaçlama yapmalarını ister.

 

Etkinlik 5: Grup katılımcıları karıştırır ve her gruptan iki ya da üç kişi bir başka gruba geçer. Yeni oluşan gruplardan birbirlerinden farklı olmalarının zararlı değil yararlı bir şey olduğunu, sevgisinin ve barışın önemini gösteren bir doğaçlama yapmalarını istenir. Giden gruplar kendi rengini temsil ederek var olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DERS: Yaratıcı Drama

 

      KONU: Barış

 

      KATILIMCI SAYISI: 10-20

 

      YAŞ GRUBU: Her yaş grubu

 

KAZANIMLAR: Barışın önemini kavrar.

 

ISINMA AŞAMASI

 

 1. KÜS BARIŞ adlı yönergeli oyun oynanır. Öğretmen öğrencilerden halka olmasını ister. Öğretmen barış dediğinde herkes ellerini havada birleştirir.(Herkes kendi elini bireysel birleştirir.) Küs dediğinde işaret parmaklarıyla çarpı işareti yapar. Lider yönergeleri gruba göre hızlandırır, yavaşlatır. Şaşıran oyundan çıkar.

 

2-Öğretmen,  öğrencilerden kendi barış işaretlerini çizmelerini ister. Tek bir işaret (resim değil ) olması gerektiğini vurgular. Etkinlik tamamladıktan sonra gönüllü olanlar kendi barış işaretini gruba anlatır. Grubun işaretleri toplanır ve sınıfta bir yere toplu olarak asılır.

 

CANLANDIRMA AŞAMASI

 

Çocuğun gördüğü düştür barış

 

Ananın gördüğü düştür barış

 

Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış

 

Yannsis Ritsos ‘a ait ‘Barış’ adlı şiirin dizeleri gruplara verilir ve gruplardan doğaçlama yapmaları istenir.

 

NOT: Okul öncesi çocukları için şiirin uygun dizeleri okunur ve doğaçlama / canlandırma yapmaları istenir.

 

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

 

1 –Yapılan doğaçlamalar hakkında da konuşulur.

 

2-Yapılan barış işaretleri ile ‘Barış Ağacı’  çalışması yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DERS: Yaratıcı Drama

 

      KONU: Barış

 

      KATILIMCI SAYISI: 10-20

 

      YAŞ GRUBU: Her yaş grubu

 

KAZANIMLAR: Barışın önemini kavrar.

 

ISINMA AŞAMASI

 

Sözsüz bir müzikle serbest yürüme çalışması yapılır. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki yönergeleri verir.

 

-Düz bir yolda yürüyorsunuz.

 

-Elimi her çırptığımda bir tahta çubuk yolunuza çıkıyor. Çubuğa çarpmadan yürüyorsunuz. (3- 4 kere el çırpılır.)

 

-Yürüdüğünüz yolda çimenlikler var.

 

-Çok güzel çiçeklerin yanından geçiyorsunuz. Size en yakın çiçeği kokluyorsunuz

 

ARA DEĞERLENDİRME

 

-Yolunuza engel çıktığında ne hissettiniz?

 

-Çiçekli yoldan geçerken ne hissettiniz?

 

CANLANDIRMA AŞAMASI

 

Öğretmen öğrencilerin düzeyine uygun barış konulu iki tane gazete haberi verir. Sınıf ikiye ayrılır ve gazete haberlerini doğaçlarlar.

 

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

 

-Doğaçlamalar üzerine konuşulur ve ardından öğrencilerden haberi yapan gazete yazarına bireysel mektup yazmalar istenir. Lider mektupları grupla paylaşır.

 

NOT: Okul öncesinde çocukların bu haberi yapan kişiye haber ile ilgili resim yapması istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS: YARATICI DRAMA

 

KONU: BARIŞ

 

KATILIMCI SAYISI: SINIRSIZ

 

KAZANIM: Farklılıkların zenginlik ve üretkenlik olduğunun önemini kavrar.

 

ARAÇ –GEREÇ

 

Dikey olarak ikiye kesilmiş A4 kağıtlar ve kalem.

 

ETKİNLİK

 

Öğretmen dikey olarak kesilmiş kağıtları birbirine ekler. Birden fazla uzun kağıt parçası oluşturulur. Öğrencilere kendi sınıflarının barış şiirini yazacakları söylenir. Öğrenciler karışık bir şekilde kağıtlara barış ile ilgili bir cümle yazar ve kağıdı katlar. Kimse kimsenin ne yazdığını görmeyecek ve kimin hangi sırada yazdığının anlamayacağı şekilde rastgele tekrar edilir. Öğrenciler yazmak istemeyene kadar devam edilir. Yazma işlemi bitince öğretmen kağıtları alt alta ekler ve uzun bir rulo elde edilir. Sınıftan bir gönüllü seçilir ve şiir okunur. Şiire bir isim verilir ve sınıfa asılır.

 

DEĞERLENDİRME

 

Öğretmen ‘Herkes aynı sürede bu kadar uzun bir şiir yazabilir miydi?’ diye sorar ve öğrencilere herkesin bir şiir yazmaya çalıştığında çok zorlanacağını ancak farklı düşünen birçok insanın kendi fikirlerini ve duygularını birleştirdiğinde ortaya zengin ürünlerin çıkacağı ile ilgili sohbet edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TÜRKÇE YA DA TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ) BARIŞ EĞİTİM PROGRAMI İÇİN ÖRNEK DERS PLANI 1

 

 

 

Dersin Konusu: Barış Kavramı (Bu etkinlik Sertel ve Kurt (2002)’den uyarlanmıştır.)

 

Hedef Davranışlar: Bu dersi tamamlayan öğrencilerden

 

1. Barış kavramını tanımaları,

 

2. Kendi barış tanımlarını oluşturabilmeleri,

 

3. Barış temalı şiirleri okuduklarında, bunları dil ve anlatım ve tema açısından yorumlayabilmeleri

 

4. Şiir okumaktan zevk almaları beklenmektedir.

 

Süre: 2x45=90 dak.

 

Etkinlik 1: Barış nedir?

 

Araç-Gereç: Tahta, renkli kalemler, birkaç parça büyük kâğıt

 

Yöntem ve teknikler: Beyin fırtınası, grup çalışması

 

İşleyiş:

 

 1. Bu girişin ardından öğretmen, tahtaya büyük harflerle ‘Barış’ sözcüğünü yazar ve öğrencilerden barışın çağrıştırdığı sıfat ya da eylemleri düşünmelerini ister. Öğretmen öğrencilerden gelen öneri sözcükleri barış sözcüğünün altına yazar, beyin fırtınası etkinliğine tüm öğrencilerin katılımını sağlamaya çalışır.
 2. Daha sonra sınıftaki öğrenciler 3 ya da 4’lü gruplar halinde çalışarak ve tahtadaki sözcükleri de kullanarak barış sözcüğüne ilişkin kendi grup tanımlarını yaparlar.
 3. Gruplar, sözcüleri aracılığı ile tanımlarını yüksek sesle sınıfla paylaşırlar, her bir tanım duvara asılı bulunan büyük kâğıda yazılır.
 4. Öğretmen daha sonra kalan sürede öğrencilere barışın sözlük tanımını ve ünlü kimselerin yaptığı barış tanımlarını okur ve öğrencilerin kendi tanımları ile karşılaştırmalarını ister.

 

 

 

Etkinlik 2: Barış temalı şiirler

 

Araç-gereç: Fotokopi materyal, projeksiyon cihazı, bilgisayar (ya da asetat ve tepegöz), makas, kalem

 

Yöntem ve teknikler: Grup çalışması, yazma

 

İşleyiş:

 

 1. Öğretmen sınıfa 10 adet çoğaltılmış ve teması barış olan bir şiir getirir. Bu şiirlerin dizeleri önceden kesilerek, birer zarfa yerleştirilmiştir.
 2. Sınıftaki öğrenciler 3’er kişilik gruplara ayrılır ve öğretmen elindeki her bir zarfı gruplara dağıtır, öğrencilerden zarflarda bulunan dizeleri karışık durumdaki şiirleri grupta tartışarak ve uzlaşma ile düzgün bir sıraya sokmalarını, bir şiir oluşturmalarını ister.
 3. Verilen 10 dakikalık süre içinde öğrenciler çalışmalarını tamamlarlar.
 4. Öğretmen şiirin aslını bilgisayardan/tepegözden yansıtır (bu teknik olanaktan yoksun sınıflarda şiir okunarak paylaşılır) ve gönüllü bir öğrenciden şiiri yüksek sesle okumasını ister. (Eğer şiirin bir tiyatro sanatçısı tarafından okunmuş hali varsa, şiiri CD ya da kasetten çalarak öğrencilere dinletir.)
 5. Öğrenciler, yaptıkları çalışma ile şiirin aslını karşılaştırırlar. Ardından, şiirin anlamı, geçtiği dönem, şairin söylemek istediği, varsa semboller üzerine büyük grupta tartışılır.
 6. Öğretmen, öğrencilerden yine barış temalı bir şiiri araştırıp bulmalarını ve bu şiiri kişisel gelişim dosyalarına eklemelerini ister.

 

 


(SOSYAL BİLGİLER YA DA TARİH DERSİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ)

 

BARIŞ EĞİTİM PROGRAMI İÇİN ÖRNEK DERS PLANI 2

 

Dersin Konusu: Barışçıl Toplum (Tarih Vakfı tarafından hazırlanan Tarihöncesi Eğitim Programı Öğretmen El Kitabı’ndan (2004) uyarlanmıştır.)

 

Hedef Davranışlar: Bu dersi tamamlayan öğrencilerden

 

1. Barış kavramını hatırlamaları,

 

2. Barışçıl toplum ve barışsever insan kavramlarını tanımlamaları,

 

3. Neolitik çağ ile ilgili bir metin okuduklarında bu çağda yaşamış insanların ve toplulukların kendi yaptıkları tanımlara ne derece uyduklarını belirlemek üzere karşılaştırmaları

 

4. Tarihi metinleri okumaktan zevk almaları beklenmektedir.

 

Süre: 1x45=45 dak.

 

Etkinlik 1: Barış, barışçıl toplum, barışsever insan

 

Araç-Gereç: ‘Asalaklığa son’ başlıklı ve günümüzden 10 bin-7500 yıl öncesini anlatan bir metnin fotokopisi, tahta, büyük kağıtlar, renkli kalemler

 

Yöntem ve teknikler: Beyin fırtınası, grup çalışması

 

İşleyiş:

 

 1. Bu girişin ardından öğretmen, öğrencilere Neolitik çağla ilgili ne bildiklerini sorar, öğrencilerden gelen yanıtları tahtaya kısaltarak yazar, beyin fırtınası etkinliğine tüm öğrencilerin katılımını sağlamaya çalışır.
 2. Daha sonra sınıftaki öğrenciler 3 ya da 4’lü gruplar halinde kendilerine dağıtılan okuma metnini okurlar.
 3. Gruplar, okuma işlemini tamamladıktan sonra, öğretmenin sorduğu soruları aralarında tartışırlar:

 

  • Neolitik çağda insan topluluklarının daha barışçıl ortamda yaşadıkları sonucuna nasıl ulaşabiliriz?

  • Grubunuzda barışçıl toplumun ve barışsever insanın özelliklerini tartışınız ve listeleyiniz.

  • Kendi barışçıl toplumunuzu hayal edin, grubunuzda tartışarak ve düşüncelerinizi ortaklaştırarak, büyük kağıtlarda çizerek gösterin.

   

  1. Gruplar yaptıkları çalışmaları sırayla sunarlar. Öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını izlerken ortak ve farklı noktaları bulmaya çalışırlar.
  2. Öğretmen daha sonra kalan sürede öğrencilere barışçıl toplum ve barışsever insan üzerine araştırmacının verdiği açıklamaları aktarırken, öğrencilerden bu bilgiyi kendi çalışmaları ile karşılaştırmalarını ister.


  (SOSYAL BİLGİLER YA DA COĞRAFYA DERSİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ) BARIŞ EĞİTİM PROGRAMI İÇİN ÖRNEK DERS PLANI 3

   

  Dersin Konusu: Kültürlerin karşılaştırılması (UNESCO tarafından hazırlanan Hoşgörü: Barışa Açılan Kapı (2000) den uyarlanmıştır.)

   

  Hedef Davranışlar: Bu dersi tamamlayan öğrencilerden

   

  1. Kültürlerarası öğrenme kavramını tanımaları,

   

  2. Başkalarını tanımak, başkalarından öğrenmek ve hoşgörü kavramlarını tartışmaları,

   

  3. Kültürlerin karşılaştırılması üzerine bir metin okuduklarında kültürlerarası öğrenmede ve kültürlerin birbirini tanımalarında İpek Yolu’nun önemini kavramaları,

   

  4. Coğrafi metinlerden öğrendiklerini günümüz yaşam koşullarına uyarlamaları

   

  5. Coğrafya ile ilgili metinleri okumaktan zevk almaları beklenmektedir.

   

  Süre: 1x45=45 dak.

   

  Etkinlik 1: Kültürlerin karşılaştırılması

   

  Araç-Gereç: ‘İpek Yolu’nun çok sayıda kolları’ başlıklı bir metnin fotokopisi, tahta, ipek yolunu gösteren harita

   

  Yöntem ve teknikler: Beyin fırtınası, ikili çalışma

   

  İşleyiş:

   

  1. Bu girişin ardından öğretmen, öğrencilere kültür kavramını ve kültürler arası öğrenmenin ne demek olduğunu sorar, öğrencilerden gelen yanıtları özetleyerek tahtaya yazar, beyin fırtınası etkinliğine tüm öğrencilerin katılımını sağlamaya çalışır. Ardından UNESCO kaynaklarından yararlanarak bu sorunun yanıtını verir.
  2. Daha sonra İpek Yolu haritasını duvara asar ve öğrencilere İpek Yolu üzerinde yer alan ülkeler ve halklar konusunda ne bildiklerini sorar. Farklı dinlerin ve kültürlerin insanlarının ipek ticareti yapmak için iş birliği yapmak zorunda olduklarını belirtir.
  3. Öğrencilere, bugün hala bu ilişkinin izlerinin bulunduğu bölgeleri sorarken, haritada bu yerleri işaretlettirir. Bu yolun kıyısında yer alan kültürlerin emek verdiği alanlar sıralanır (yemek pişirme, giyecek hazırlama, bilim, sanat, taşımacılık vb.)
  4. Sınıftaki öğrenciler ikili gruplar halinde kendilerine dağıtılan okuma metnini okurlar.
  5. Gruplar, okuma işlemini tamamladıktan sonra, öğretmenin sorduğu soruları aralarında tartışırlar:

   

   • Kültürlerarası karşılaşmalarda hangi tür davranışlar çatışmalara yol açar?

   • Hangi tür davranışlar işbirliğine yol açabilir?

   • Kültürlerarası öğrenmede hoşgörünün etkisi ne olabilir?

    

   1. Gruplar sorulara verdikleri yanıtları sınıfa aktarırken, birbirlerinin düşüncelerindeki ortak ve farklı noktaları bulmaya çalışırlar.
   2. Öğretmen daha sonra kalan sürede öğrencilere hoşgörünün ya da hoşgörüsüzlüğün belirtileri üzerinde durur.
   3. Bir sonraki derste öğretmen öğrencilere İpek Yolu belgeselini izlettirir.


   Not: Aşağıdaki form Lise seviyesinde uygulanacaktır. Bununla beraber  ilkokul ve ortaokul düzeylerinde sorular seçilerek sözlü olarak da sorulabilir. Her arkadaşımız kendi sınıfına uygun olarak bu formu kullanabilir.

    

    EK 2 (Barış Eğitimi kapsamında ders işlemeye başlamadan önce öğrencilere verilecek olan form)