Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı Yurtta Barış-Dünyada Barış

 

Kaz Dağının eteklerinde, Truva’nın dibinde, Çanakkale Boğazının kıyısında ve Gelibolu Yarımadasının sorumluluğunda yaşadığımız kentimiz genç yaşında yiten canlarımızın acısını yaşıyor. Bu acı yalnız kentimizde mi? Hayır. Ülkemizin her köşesi çok derin acıların ve insanlık dışı olayların yaşandığı bir dönemin içindeyiz.

 

 

Duralım ve düşünelim.

 

İnsanlık tarihinin hangi döneminde, hangi toplum sorunlarını birbirini öldürerek çözebildi?

 

Şiddet ezenlerin mi ezilen halkın mı işine yarar?

 

Bu ülkeyi Çanakkale’de, İnönü’de, Dunlupınar’da, İzmir’de özetle bütün yurtta birlikte kurmadık mı?

 

Bu halk Atatürk önderliğinde antiemperyalist Kurtuluş Savaşı sonrasında “Yurtta Barış Dünyada Barış” diyerek ilk barışı yurdundan çıkardığı Yunanistan ile yapmadı mı?

 

Bu halk “Aklin ve bilimin yol göstericiliğini” esas almadı mı?

 

İnsanlarımız ölürken ve canımız yanarak feryat ederken ekonomik ve siyasi olarak kimler seviniyor?

 

Şiddet faşizm ve diktatörlerden başka kimin işine yarar?

 

Demokrasi düşmanları Çanakkale’de ve bütün Türkiye’de halkın en ufak taşkınlık yapmadan ve düşüncesini kimseye hakaret etmeden ifade etmesinden korkmadılar mı?

 

Bu halk sandıkta kendisini yönetecek kişiyi değiştirmiyor mu?

 

Oyuna gelmeyelim, iç savaş çıkarmak istiyorlar.

 

 

 

Öncelikle belirtelim ki:

 

Şiddet ve/veya terör kimden gelirse gelsin karşıyız.

 

Bütün sorunlarımızı yasal ve meşru zeminlerde konuşarak çözeceğimizi düşünüyoruz.

 

PKK kayıtsız şartsız silah bırakmalı ve/veya sınır dışına çıkmalıdır.

 

Güvenlik birimleri operasyonları durdurmalıdır.

 

Son 30-40 yıldır binlerce canımızı verdiğimiz sorun; her aşaması halka açık, özgür basının sınırlanmadığı, herkesin üzerinde görüş birliğine vardığı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, çözülmelidir.

 

Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta yaşanan acıların tekrar yaşanması sorunları çözmenin yanı sıra yeni yaralar açmaktadır. Türkiye genelinde şehitlerimizin acılarını bahane ederek ve/veya bu acıdan siyaset yapma, oy devşirme peşinde olanların kontrolündekiler Çanakkale’de belediye başkanına, değişik parti ve kurumlara saldırmışlardır. Bir vahşet bir başka vahşetle çözülemez. Bu çirkinlikler kabul edilemez.

 

Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir kişinin burnu kanasa birinci planda güvenlik birimleri, yöneticiler ve siyasi iktidar sorumludur. Türkiye’nin her yerinde ve özellikle Çanakkale’de en ufak etkinlik güvenlik birimlerinin bilgisi ve/veya izni dışında yapılamaz. Sorumluları bilinmez acıların derinleşmesi güvenlik birimleri ve siyasi iktidarın sorumluluğunu arttırır.

 

 

 

Ölen kimden diye sormadığımızda barış gelecek ve analar ağlamayacak.

 

Ya birlikte kardeş gibi yaşamayı öğreneceğiz ya da hep birlikte yok olacağız (Martin Luter King)

 

Çözüm BARIŞTIR

 

Bizler bütün halkımızı oynanan oyunu görmeye ve BARIŞ’ı savunmaya çağırıyoruz.

 

Dünyada, Türkiye’de ve barışın kenti Çanakkale’de

 

Çözüm BARIŞ

 

Barışın dili savaşı susturmalı.

 

 

 

Çanakkale Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) temsilciliği

 

Çanakkale Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilciliği

 

Çanakkale Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği (TMMOB) temsilciliği

 

Türk Tabipler Birliği, Çanakkale Tabip Odası (TTB)