Ataması Yapılmayan Öğretmenlerin Sesine Kulak Verin!

Türkiye’de eğitim sistemi her geçen gün artan sorunlar ve derinleşen çelişkiler ile tam bir çürüme içinde bulunurken, AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan ataması yapılmayan öğretmenler sorunu eğitimin öncelikli sorunlarından birisi haline gelmiştir.

 

Hükümetin bugüne kadar eğitim sisteminin ihtiyacı kadar öğretmen atamaması, Türkiye’nin kısa bir zaman içinde hali hazırda mevcut işsizler ordusunun yanı sıra, ikinci bir işsiz öğretmenler ordusu ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu durum atama bekleyen işsiz öğretmen sayısını her geçen yıl arttırarak, işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmakta, intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar ataması yapılmadığı için 40’un üzerinde işsiz öğretmen intihar etmiştir.

2003 yılında 22 bin öğretmen ataması yapan AKP Hükümeti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamaları, ihtiyacın ve beklenen rakamların çok altında kalmış, işsiz öğretmenler sürekli bir beklenti içerisine sürüklenerek sorun giderek büyümüştür. 2003-2015 yılları arasında KPSS’ye giren ve ataması yapılan öğretmenlerin sayısı ve atanma oranına bakıldığında sorunun ne kadar ciddi olduğu görülmektedir. 

KPSS’YE GİREN VE ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMEN SAYILARI VE ORANI

 Yıllar   KPSS’YE giren işsiz öğretmen sayısı  Ataması Yapılan Öğretmen Sayısı  Atanma Oranı(%)
2003 127.973 22.814 17,82
2004 182.160 19.029 10,45
2005 173.328 20.777 11,99
2006 201.877 50.877 25,20
2007 205.101 45.420 22,15
2008 237.123 40.709 17,17
2009 243.569 30.216 12,41
2010 234.392 40.922 17,46
2011 229.767 39.945 17,39
2012 299.709 56.106 18,72
2013 252.741 41.579 16,45
2014 325.419 50.502 15,52
2015 283.583 37.000* 13,04
TOPLAM 2.996.742 495.896  

                       *Eylül 2015’te atanması planlanan öğretmen sayısı.              (TABLO: EĞİTİM SEN)

2003-2015 yılları arasında KPSS’ye giren ve ataması yapılan öğretmen sayısına bakıldığında, bugün neden “ataması yapılmayan öğretmenler sorunu” olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz yıllar içinde her yıl KPSS sınavına girenlerin küçük bir kısmı atanırken, büyük bölümü ataması yapılmayan öğretmenler ordusunun daimi üyesi haline gelmiştir. 2003-2015 yılları arsında KPSS’ye giren her 100 öğretmenden ortalama 16’sının ataması yapılmış, geriye kalan 86 işsiz öğretmen ya tekrar sınava girmek ya da başka alanlarda çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sürecinin planlı şekilde işlemesi gerekmektedir. 300 bini aşkın ataması yapılmayan öğretmenin, mesleğini icra edilebilmek için KPSS barajını geçmeye çalışması utanç verici bir durumdur.

Mevcut işsiz öğretmen sayısına, yeni kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olacak yeni öğretmenlerin de ekleneceği de dikkate alındığında “öğretmen yetiştirme politikaları” ve “öğretmen açıklarının kapatılması” konusunda hiçbir somut planlamanın olmadığı görülmektedir.

 

ŞUBE YÜRÜTME KURULU