SIRA TAYİNLERİ HK. DUYURU

Bilindiği gibi, 18.07.2012 günü yayımlanan Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzunda Yönetmeliğe aykırı bir biçimde, sıraların bir kez ve 01-02 Ağustos 2012 tarihinde işletilmesi yönünde bir hüküm konulmuştu. Danıştay’da açtığımız davada, Danıştay sıraların iki kez çalıştırılmamasını hukuka aykırı bulmuştu.

Ancak Danıştay’ın bu kararına ve Yönetmelikteki, sıraların Haziran ve Ağustos aylarında birer kez çalıştırılacağı  yönündeki hükme rağmen, 2013 İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği duyurusunda sıraların iki kez çalıştırılıp çalıştırılmayacağı konusuna yer verilmemiştir. Bu nedenle çoğu ilde sıralar ya hiç çalıştırılmamış ya da bir kez çalıştırılmıştır. Bununla ilgili Bakanlıkla yapılan görüşmelerde de sıraların işletileceği yönünde bilgi verilmesine rağmen, uygulama bu şekilde olmamıştır.

         Bu nedenle sırada bulunduğu okulda açık kadro olduğu halde,  sıraların işletilmemesinden dolayı mağdur olan üyelerimizden, dava açmak isteyenler olursa; sendikamızdan hukuk yardımı isteyen üyelerimizin tamamı için genel merkezimizce, dava dilekçesi hazırlanarak, hukuk yardımı yapılacaktır. Ancak dava giderlerini üyelerimizin kendisi karşılayacak, davaların aleyhe sonuçlanması halinde de karşı taraf vekalet ücretini üyelerimiz ödeyecektir.

         Tüm üyelerimizin bilgisine sunarız.