MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Bilindiği gibi 7 Eylül 2013 günlü Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yayımlanmış, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, MEB Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği, MEB Fen Liseleri Yönetmeliği, MEB Anadolu Liseleri Yönetmeliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, MEB Sosyal Bilimler Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve MEB İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine aynı gün yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle MEB Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile MEB Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Genel merkezimizce anılan yönetmeliklerle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Şubelerimizin, anılan eğitim kurumlarında görev yapan üye ve temsilcilerimizin görüşleri doğrultusunda, yönetmeliğe ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini oluşturması, görüşlerini yazılı olarak en geç 27 Eylül 2013 Cuma günü genel merkezimize göndermesi önem taşımaktadır.

 

 

Yönetmeliği görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm