ÇOMÜ Hukuku Ne Zaman Tanıyacak?

Bilindiği gibi üniversiteler hukukun egemen olduğu, hakların genişletildiği, düşünce özgürlüğünün olduğu ve hatta genişletildiği yerler olmalıdır. Özetle ifade etmek gerekirse üniversiteler kavramsal olarak toplumun önünde onun geleceğini sorgulayıcı akıl ve bilimsel veri ile aydınlatan kurumlar olmalıdır. Üniversiteler bunu gerçekleştiremediğinde varlık gerekçesine ters davranmış olur.

 

 

 

 

Bütün bu evrensel gerçeklerden hareketle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni (ÇOMÜ) sorgulanmak bir bileşeni olarak temel görevimizdir. Konuya bu açıdan baktığımızda ilginç örnekler ile karşılaşmaktayız.

 

 

 

            Bu gün burada toplanmamızın nedeni; 2012 yılında kaybettiğimiz Yar. Doç. Dr. Güran YAHYAOĞLU’nun, bir taraftan sağlık sorunları ile uğraşırken, bir taraftan uğraşmak zorunda kaldığı hukuk ve insanlık dışı davranışlar ile ilgili mahkemenin varlığıdır. Sayın Yahyaoğlu’nun sağlık sorunları ile uğraşırken hakkında tutulan tutanaklar ve bunlara bağlı olarak gerçekleştirilen soruşturma ile işinden atıldığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Sayın Yahyaoğlu bu süreçte avukatı aracılığıyla soruşturmacılar hakkında tutanakların sahte olduğu ve soruşturmanın yasal olmadığı konusunda dava açmıştır. Bu aşamada Cumhuriyet Savcılığı yasalar gereği dosyayı bu iki soruşturmacı hakkında hukuki işlem yapılması için göndermiştir. ÇOMÜ Rektörlüğü, Sayın Yahyaoğlu hakkında soruşturma yürüterek işten atılmasını öneren ve rektörlüğün de uyguladığı bu kararda görev alan soruşturmacılar ile ilgili olarak soruşturmaya ve ceza vermeye gerek görmemiştir. ÇOMÜ Rektörlüğü’nün bu kararı, soruşturma tutanaklarında sahtecilik yapılmış olması gerekçesiyle, üst mahkeme tarafından bozulmuştur. Bu gün burada bu iki soruşturmacını davaları Ağır Cezada Mahkemesinde görülmektedir.

 

 

 

            Değerli basın emekçileri ve Çanakkale halkı ile paylaştığımız konuyla ilgili olarak asıl sorulması gereken soru nasıl olurda ÇOMÜ Rektörlüğü böylesi bir hukuksuzluğun arkasında durur. ÇOMÜ Rektörlüğü’nün öncelikli görevi ÇOMÜ’de hukukun egemenliğini sağlayarak bütün çalışanlarına huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak değimlidir? ÇOMÜ Rektörlüğü’nün çalışanların sağlığı, huzuru ve mutluluğundan hareketle halkımızın ve insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna katkı sunmaktan başka ne gibi amacı olabilir? Bütün bu yaptıklarından hareketle ÇOMÜ üniversite olabildiğini iddia edebilir mi?

 

 

 

            Çanakkale Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) olarak bunarlı soruyor ve ÇOMÜ Rektörlüğünden bir an önce yanıt istiyoruz. ÇOMÜ Rektörlüğü hukuk ve insan haklarını ne zaman tanıyacak?

 

 

 

Çanakkale Eğitim Sen Yürütme Kurulu