ÇOMÜ’lü bilim insanlarına verilen ceza hukuka aykırıdır ve kaldırılmalıdır.

 

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Kamuoyu

            Türkiye ve Çanakkale’de, hukuk ve demokrasinin geriye gittiği, dikkatle izlenmesi gereken tarihi bir dönem yaşanmaktadır. Hukuk ve demokrasi bakımından bu geriye gidiş özellikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünün uygulamalarında daha da belirginleşmektedir.

Hukuk ve demokrasi karşıtlarının en fazla güvendikleri şey yaptıklarının kısa sürede unutulacağıdır. Oysa Eğitim Sen, emek ve demokrasi mücadelesinde bu sürece katkı vereni de karşı olanı da unutmamaktadır ve unutturmayacaktır.

 

            Yaşanan olaylar sırasıyla:

 

ÇOMÜ de çalışan işçiler sendikaya üye oldular

 

2012 yılı başında ÇOMÜ rektörlüğü yaklaşık 30 işçiyi işten attı

 

İşten atılan işçiler ve sendikası SOSYAL İŞ ile EĞİTİM SEN bu emek karşıtı davranışa karşı ÇOMÜ içinde, bilim anıtı önünde, basın açıklaması yaparak demokratik haklarını kullandılar.

 

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından işten atılan işçiler ÇOMÜ işçisi oldukları ve haksız yere işten atıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdular.

 

ÇOMÜ Rektörlüğü hatasını düzeltecek yerde bu emek mücadelesine destek veren EĞİTİM SEN’in üniversitede çalışan yönetici ve üyelerine soruşturma açtı. Bu da yetmiyormuş gibi ceza verdi.

 

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından ceza verilen bilim insanları bu cezaya itiraz ettiler. ÇOMÜ Rektörlüğü bu itirazı da kabul etmedi ve cezayı onayladı. Bunu üzerine YÖK’e itiraz edildi.

 

Sonuç:

 

Mahkemeler işçiler hakkında karar verdiler: Bu işçiler ÇOMÜ işçisidir ve işe alınmalıdır.

 

YÖK karar verdi: ÇOMÜ’lü bilim insanlarına verilen ceza hukuka aykırıdır ve kaldırılmalıdır.

 

Sorular:

 

ÇOMÜ Rektörlüğü, işten attığı işçileri ne zaman işe alacak?

 

ÇOMÜ Rektörlüğü hukuksuz uygulama yaptığı bilim insanları ile barışına zarar verdiği Çanakkale halkından ne zaman özür dileyecek?

 

Bu şekilde mi üniversite olunur ve topluma hizmet edilir?

 

            Yukarıda özetlenen durum ÇOMÜ Rektörlüğü’nün iki yıllık uygulamalarını özetleyen “BAŞARILI (!)” sonuçtur.

 

ÇOMÜ Rektörlüğünü bir an önce bu konuların düzeltilmesi için gerekenleri yapmaya; çalışma barışını bozan, kazanılmış hakları vermeyen, özlük haklarını kısıtlayan ve hukuksuz uygulamalarında vazgeçmeye davet ediyoruz.

 

Çanakkale Eğitim Sen