Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Kamuoyu

Bu gün burada ilginç çelişkiler içeren bir davanın mahkemesi için toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK ve bileşenleri hep emek mücadelesinin belirleyicisi olmuştur.

Bir başka bilinen gerçek de emek mücadelesiyle demokrasi ve barış mücadelesi ayrılmaz bir bütündür. Diğer bir ifadeyle KESK kuruluş ve var oluş felsefesi gereği savaş karşıtıdır. Bu nedenledir ki KESK ve bileşenleri savaşa karşı mücadele etmektedir. KESK ve onu oluşturan sendikaların savaş karşıtlığı, kuruluş felsefesinde “Yurtta Barış Cihanda Barış” olan Türkiye ve kendini “Barış’ın Kenti” olarak tanımlayan Çanakkale için büyük bir onurla savunduğumuz bir durumdur.

 

            Savaşa karşı olan KESK ve ona bağlı sendikalar ve bu örgütlerin üyeleri bu onurlu mücadeleleri karşılığında ne ile karşılaştılar?

 

Kapatma davaları

 

Şafak operasyonları

 

Bu onurlu emek ve demokrasi mücadelesinin suç muş gibi gösterilmesi

 

Polis copu

 

Gazlı su

 

Panzer

 

Mahkemeler

 

            Şu iyi bilinmelidir ki KESK ve ona bağlı sendikalar ile onların üyeleri Türkiye’nin demokrasisine en fazla hizmet veren onurlu insanlardır. Bu sendikaların üyeleri alanlarda hep “Biz Çocuklarımıza Onurlu Bir Gelecek Bırakacağız Ya Siz?” diye haykırma hakkını kendilerinde bulmuştur. Bu gün üyelerimizin savaş karşıtlığı nedeniyle yargılandığı bu dava da bu onurlu mücadelenin karşılığıdır. Çok iyi bilindiği gibi KESK ve üyeleri bütün baskılara rağmen bu onurlu mücadeleden geri adım atmayacaktır. KESK ve emek ile demokrasi mücadelesine katkı veren dost örgütler tarafından “Savaş Karşıtlığı” mücadelesi yükseltilerek devam ettirilecektir. Çanakkale halkını emek ve demokrasi mücadelesine daha fazla sahip çıkmaya davet ediyoruz.

 

Çanakkale KESK Dönem Sözcülüğü