Genel-İş Ve Liman-İş'i Hedef Alan Operasyonu Kınıyoruz!

 

İktidara geldiği günden bugüne emekçilere işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikten başka bir şey sunmayanlar sömürü ve adaletsizlik üzerine kurulu düzenlerine karşı sesini yükselten herkesi hedef almaya devam ediyor.

Bu sabah Liman- İş ve Genel- İş Sendikalarını hedefe alan şafak operasyonları, AKP iktidarının, sendikal hareketi baskı altına almak için hayata geçirdiği onlarca yasal düzenleme ve fili uygulamayla yetinmediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 

Emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların aratarak devam ettiği, tüm çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerinin gittikçe daha fazla daraltıldığı bir süreçten geçiyoruz. Çalışma yaşamı tahrip edilirken sendikal hak ihlalleri de katlanarak artıyor. İfade ve düşünce özgürlüğü alanı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanın da hak ve özgürlükler giderek daraltıyor.

 

 

 

Emeğe karşı saldırıların doludizgin gittiği bu süreçte hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkesi “potansiyel terör suçlusu” olarak gören- gösterenler emek düşmanı yüzlerini her fırsatta sergilemeye devam ediyor, Türkiye eşitlik, demokrasi ve özgürlük isteyenler için adeta açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. Son olarak bugün şafak vakti gerçekleştirilen, DİSK’e bağlı Genel-İş ve Türk-İş’e bağlı Liman-İş sendikalarını hedef alan operasyonlar, emekçilerin örgütlü gücü sendikalara yönelik tahammülsüzlüğün vardığı boyutları göstermesi açısından çarpıcıdır.

 

 

 

Adeta düşman bir ülkenin toprağını işgal edercesine, yüzlerce polisin katıldığı, helikopterli baskınların, sendikaların kapılarının kırıldığı bu operasyonların asıl hedefinin emek ve demokrasi güçlerine gözdağı vermek olduğu açıktır. Genel İş ve Liman İş’i hedef alan bu operasyonları gerçekleştirenler, arkasında olanlar, KESK’i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak için özellikle son bir yıldır ardı ardına yapılan operasyonların altına imza atanlardan başkası değildir. Tutuklanan KESK yönetici ve üyeleri hakkında, illegal faaliyete karışmanın ‘delili’ olarak, emniyet ve savcılık tutanaklarında ‘sendikaya girerken görüldü’ diyecek kadar pervasızlaşanlar şimdi de Genel İş ve Liman İş’i kriminalize etmenin peşindedir.

 

 

 

“Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezine yönelik saldırıya karışanları arama” bahanesiyle iki işçi sendikasının bütün kapılarının kırılması ‘ileri demokrasi’ nutukları atanların hukuktan, adaletten nasibini almamış faşizan sistemlere öykünmeye devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan arandığı söylenen kişilerin bu sendikaların üyesi ya da yöneticisi olmadıkları halde, büyük gürültüler eşliğinde yapılan bu operasyonların, tıpkı öncekiler gibi, emek örgütlerini, sendikaları toplumun gözünde itibarsızlaştırma girişimi olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.

 

 

 

Bu tür baskınları, operasyonları uzun süredir yaşayan, sendikal faaliyetleri ‘suç’ gibi gösterilerek toplam 123 yönetici ve üyesi tutuklu olan bir konfederasyon olarak, Genel İş ve Liman İş’i hedef alan bu operasyonları kınıyoruz. Türkiye’de emek ve demokrasi mücadelesi yürütenleri hukuk dışı yöntemleri kalkan edinerek, şafak operasyonlarıyla, yalan ve iftira kampanyalarıyla sindirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içersindedir.

 

 

 

KESK olarak, bizlere oldukça tanıdık gelen bu tür itibarsızlaştırma girişimlerinin amacına asla ulaşamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Genel- İş ve Liman- İş sendikalarına yönelik bu tür girişimleri kınıyor, her iki sendikayla da dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESK ÇANAKKALE ŞUBELER PLATFORMU