DAVETİMİZ VAR: GELİN BİRLİKTE ÜRETELİM

Basına ve Kamuoyuna

DAVETİMİZ VAR: GELİN BİRLİKTE ÜRETELİM

 

            Eğitim Sen Genel Merkezinin DEK 2013 çalışma planı çerçevesinde Çanakkale Eğitim sen olarak hem yerelde çalışmalar yürütülmekte hem de merkez çalışmalarına katkı verilmeye çalışılmaktadır. Şubemizde DEK 2013 konuları belirlenmiştir.

 

 

Çanakkale DEK 2013 çalışma şekli belirlenirken bu sürecin “Ne Yapmalı Nasıl Yapmalı” ilkesinden hareketle Çanakkale’ye özgü sonuçlara ulaşılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Çanakkale DEK 2013 çalışmalarımızın yaygınlığını sağlamak amacıyla http://www.canakkaleegitimsen.org/ sayfasına ek olarak http://canakkaledek.org/ sayfası oluşturulmuştur. Çanakkale DEK 2013’e özel olarak Şubemizde DEK 2013 çalışmaları birbirine paralel ve iç içe geçmiş şekilde olarak fakat iki farklı kanaldan yürütülmektedir. Bunlar

 

1. Eğitim ve bilim aşamalarına göre yürütülen çalışmalar:

Şube tarafından çalışılan konular öncelikli olmak üzere genel merkez tarafından belirlenen konuların eğitim ve bilim çalışmalarının her aşaması için tartışılması:

 

Bu çalışma alnının Şubat ve Mart 2013 arasında planladığı etkinliklerde bazıları aşağıda verilmiştir. İlgili sayfa incelendiğinde görülebileceği gibi bu konuda Ocak 2013 içinde “Eğitimde Şiddet” ve “Cinsiyet Ayrımcılığı” konularında etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

 

Çanakkale EĞİTİM SEN Demokratik Eğitim Kurultayı 2013 (DEK 2013) çalışmaları kapsamında Şubat-Mart 2013 döneminde Eğitimde LAİKLİK konusunu, durum nedir, ne olmalı ve ne yapmalı kapsamında tartışılacaktır.

Tarihler:

Okulöncesinde laiklik 18 Şubat 2013,

İlkokulda laiklik 22 Şubat 2013

Ortaokulda laiklik 25 Şubat 2013

Lisede laiklik 1 Mart 2013

Üniversitede laiklik 4 Mart 2013

Hayatboyu eğitimde laiklik 7 Mart 2013

Saat: 18.00 ile 21.00 arası

Yer: Yalı Hanı giriş kat

 

ü  Çanakkale Eğitim Sen’in bu etkinlikleri ile ilgili bilgilere http://www.canakkaleegitimsen.org/http://www.canakkaledek.org/ sayfalarından ulaşabilirsiniz.

ü  Bu etkinliklerde sizleri aramızda görmek bizi mutlu eder.

ü  Eğer bu etkinliklere gelmenizde bir engel var ise etkinlik sırasında http://www.canakkaledek.org/ sayfasından yapılacak canlı yayın ile etkinliğe katılabilir ve internet aracılığı ile soru sorabilir ve görüşlerinizi de iletebilirsiniz.

2. Konulara göre yürütülen çalışmalar:

            Çanakkale DEK 2013 çalışmalarının ikinci çalışma alanında seçilen konu başlıkları esas alınmıştır. Bu kapsamda üzerinde çalışmaya karar verilen konular aşağıdaki gibidir.

 

Çanakkale DEK 2013 çalışma konuları

1. Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal Eğitim

2. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları

4. Eğitimde Resmi Dil Politikaları, Anadilinde ve Çok dilli Eğitim

5. Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim

7. Bilimsel Kurumların ve Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması

8. Eğitimde Cinsiyet Eşitliği

9. Eğitimde Şiddet

Her iki çalışma alanı kapsamında yapılmaya devam eden ve yapılacak işler:

1. Eğitimin her aşaması için çalışma konularına göre bütün paydaşları katmayı hedefleyen toplantılar yapılması.

Bu toplantılar basın, web, e posta, cep mesaj ve diğer iletişim kanalları ile bütün Çanakkale’ye duyurulmaktadır.

Toplantılarda kamera kaydı yapılmakta ve toplantı sırasında yapılan web üzerinden canlı yayın ile bütün dünyaya yayın yapılmaktadır. Yapılan canlı yayın sırasında izleyenlerin de katılıp soru sorması mümkün olmaktadır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye http://canakkaledek.org/ sayfasından ulaşılabilir.

Toplantı raporları web sayfasından paylaşılmaktadır.

Bu toplantılar Ocak 2013 içinde Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Eğitimde Şiddet konuları ile ilgili toplantılar yapıldı.

Şubat ve Mart ayında gerçekleştirilecek toplantıların konusu LAİKLİK olacaktır.

 

2. Oluşturulan alanlar ve çalışma gruplarının isteği üzerine planlanan işler:

Kitap satın alınması:

Hakan Mertcan Bitmeyen Kavga Laiklik: Türkiye’de Din-Devlet-Diyanet. Özgür Üniversite Kitaplığı: 99.

Kitabı satın alındı ve okunmak üzere örgüte dağıtıldı.

Kitabın özetinin bir el broşürü olarak çoğaltılarak üyelere ve halka ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

 

Anket uygulaması:

Toplumda ve öğrencilerde zorunlu din dersinden ilgili konulara kadar laiklik ağlısı konusunda anket hazırlandı. Bu anket ilçe ve merkez dahil bütün Çanakkale’de uygulanarak bilimsel olarak değerlendirilip çalışma grubunun raporunun temelini oluşturacaktır.

 

Konferanslar:

Çanakkale DEK 2013 kapsamında aşağıdaki konferanslar planlanmıştır.

1. 9 Mart 2013 Prof. Dr. Uluğ Nutku: Felsefe Eğitimi, Eğitimde Din ve Laiklik

2. Mart ayı içerisinde. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Eğitim ve Laiklik Açısından Yeni Anayasa Yapım süreci

3. Mart ayı içerisinde. Dr. Hakan Mertcan: Bitmeyen Kavga Laiklik: Türkiye’de Din-Devlet-Diyanet.

           

            Değerli Çanakkale halkı ile eğitim ve bilim emekçileri bu çalışmalarda sizleri de aramızda görerek ortak aklı üretmek istiyoruz. Bu etkinliklerimize eğitim ve bilim emekçisi olsun ya da olmasın herkes davetlidir. Bu konuyla ilgili olarak Çanakkale’deki bütün resmi veya sivil kurumlara, dernek ve sendikalara çağrı yazısı gönderildi. Her türlü görüşün paylaşılarak doğrunun arandığı bir ortam olarak yaşamak istediğimiz etkinliklerimize bekliyoruz.

Davetimiz var: Gelin birlikte üretelim.

 

Çanakkale Eğitim Sen Yürütme Kurulu