4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİN 1.YARIYIL DEĞERLENDİRMESİ

4+4+4 Eğitim sistemi birçok eğitim emekçisi, öğrenci ve velilerin sorunlarıyla dolu yarı dönemini tamamladı. Tamamlanan bu süreç sorunları ortadan kaldıracağına sorunların daha da büyümesine yol açmıştır. Ayrıca; EĞİTİM SEN’in ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü EĞİTİM SEN bu sorunların olacağını ve yaşanacakları 1 yıl öncesinden yetkililerin önüne koymuştu.

 

 

Hiçbir hazırlık ve altyapı yatırımı yapılmadan hayata geçirilmeye çalışılan 4+4+4 kademeli eğitim dayatması, bir taraftan eğitimi tamamen piyasalaştırıp, toplumun geleceğini ipotek altına alırken; diğer taraftan on binlerce öğretmeni "norm fazlası" durumuna düşürmüştür. 4+4+4 düzenlemesi daha uygulanmaya başlanmadan 30 bini sınıf öğretmeni olmak üzere 70 bine yakın öğretmenin norm fazlası durumuna düşürülmesi eğitimde yaşanan ve halen devam eden kaosun ilk habercisi olmuştur. Tabi öğretmenlerin sorunları bununla da bitmiyor. Yaşanan her türlü olumsuzluk öğretmenlerimizi huzursuz etmektedir.

 

Bunun yanında okullarda yaptığımız incelemeler ve gördüğümüz sorunları da şöyle sıralayabiliriz.

 

A. 1.sınıflarda; deneyimli ve donanımlı olan öğretmenlerimizin azimli ve özverili çalışmalarına rağmen birçok sorun yaşanmaktadır.

 

1.   Sene başındaki uyum sürecinin çok uzun tutulmuş olması yüzünden çocuklarda bıkkınlık yaratmıştır. İlk günlerde çok güzel çalışmalar yapan çocuklar bir müddet sonra çalışmalarını çirkinleştirmiş, karalamaya başlamıştır.

 

2.   Öğrenciler arasındaki yaş farklılığı ve yaşı küçük olan öğrencilerin okula başlaması, okul ve sınıf kurallarına uyum zorluğu yaşamalarına neden olmuştur. Ayrıca bu öğrencilerin el kaslarının daha çabuk yorulduğu görülmüştür. Dikkat eksikliği ve uzun süre dikkatini toplayamama yüzünden öğrenme güçlükleri yaşanmıştır.

 

3.   Araç gereçlerine hakim olmakta ve onları koruyup sahiplenmekte zorlanmaktadırlar.

 

4.   El-göz koordinasyonu sağlanamadığından dolayı; yazı düzeninde bozukluk yaşanmaktadır.

 

5.   Küçük öğrenciler bazı ihtiyaçlarını (tuvalet, el yıkama gibi)kendi başlarına karşılamakta güçlük çekmektedir.

 

6.   Bakanlık tarafından bastırılan ve okullara gönderilen ders kitaplarının birbirine uyumsuz olması büyük sorun yaratmaktadır. Bu durum sınıf içi çalışmaları engellemektedir.

 

7.   1.sınıflarda öğretmen kılavuz kitaplarının zamanında ulaştırılmaması ve eksik olması nedeniyle öğretmenlerin çalışmalarının aksamasına neden olmuştur. Ulaşan kılavuz kitaplarının da sisteme uygun olmadığı görülmüştür.

 

8.   Okulların fiziki ortamları, bu yaş grubunun okullarda eğitim görmesine uygun değildir. Okulların bütün bölümleri sınıfa dönüştürüldüğünden etkinlik alanları daralmıştır. Okulların yapısı etkinlik için uygun değildir. Çocukların gelişimi 4 duvar arasında sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

9.   Çocuklar küçük olduğu için veliler çocuklarını okulda bırakıp gitmek istememektedir. Bu da öğretmenler ve veliler arasında sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

 

10.       Okul malzemelerinin taşınmasında çocuklar çok zorlanmaktadır. Çantaların ağırlığı yüzünden vücut yapılarının bozulması söz konusudur.

 

11.       Kaynaştırma grubu öğrencilerinin sınıflara dağılımı uygun yapılamadığından büyük sorun yaratmaktadır. Bu çocuklar uygun eğitim alamamaktadır. Özellikle 1.sınıflarda öğretmenin her öğrenciyle bire bir ilgilenmesi gerektiğinden zamanı kullanma sorunları ortaya çıkmaktadır.

 

12.       Okul sıraları öğrencilerin boylarına uygun değildir.

 

 

 

B. Bunun yanında; Dönüştürülen okullarda;

 

1.     İlkokul olmuşsa ortaokul kısmı, ortaokul olmuşsa ilkokul kısmındaki öğrenci ve öğretmenler ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Kademeli geçişten dolayı, öğretmenlerimiz gittikleri okullarda kadro bulamayıp norm fazlası durumuna düşmektedirler. Ayrıca öğrenci sayıları azaldığından kadro sayıları da düşmektedir. Öğrenciler kendilerini o okula ait olarak görmemekte, okula devamsızlıklar artmaktadır. Okul değişikliği uyum problemleri getirmektedir.

 

2.     Özellikle kırsal kesimde, örgün eğitimden ayrılan öğrenciler; okulda bulunması gerekirken değişik işlerde çalıştırılarak çocuk işçilerin doğmasına yol açmaktadır.

 

3.     İlimizde üç eğitim kurumunda ikili eğitim yapılmaktadır. İkili eğitime bağlı olarak çocuklar uyuması gereken zamanda okula gitmeye ya da oyun oynaması gereken zamanda okulda olmaya zorlanmaktadır.

 

 

 

Eğitim kurumlarında ilkokul ve ortaokul ayrımının yapılması sürecinde öğrencisi başka bir ilkokul ya da ortaokula gönderilen öğretmenlerin kadrolarının da o okula aktarılması hak kaybını azaltacaktır.

 

 

 

EĞİTİM SEN bu sorunları, geçtiğimiz yıl yasa çıkmadan önce bir bir ortaya koymuştu. Bu gün yaşananlar ve ortaya çıkan sorunlar haklılığımızı kanıtlamıştır. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmesi temel talebimizdir. Piyasacı ve dayatmacı eğitimden vazgeçip günümüz şartlarına uygun parasız, çağdaş, laik ve sosyal eğitim sistemine geçilmelidir. EĞİTİM SEN olarak bu yasanın ve sorunların takipçisi olacağız. Düzeltilmesi için her türlü çabayı harcayacağız.

 

Çanakkale EĞİTİM SEN Yürütme Kurulu